Träffyta för direktlänk till innehåll

Läkemedel

Förgiftningsrisker - barn

Det är lätt hänt att småbarn kommer åt läkemedel även om de brukar förvaras "barnsäkert". Medicinflaskan kan till exempel bli stående framme när någon i familjen är sjuk. Man kan också av misstag ge för stor dos till barnet eller ge fel medicin.

Många läkemedel innebär stor förgiftningsrisk, även om mängden är liten. Exempel på riskabla läkemedel är hjärt- och blodtrycksmediciner, malariapreparat, medel mot depressioner, sömntabletter och smärtstillande medel. Tillbud med sådana läkemedel innebär alltid en risk och ofta behöver barnet observeras eller behandlas på sjukhus. Även receptfria mediciner som järnpreparat, smärtstillande och febernedsättande medel kan innebära förgiftningsrisk.

Vid olyckstillbud med mindre farliga preparat räcker det ofta att ge medicinskt kol eller att bara observera barnet hemma.

 

Råd vid förgiftningstillbud med läkemedel:

  • Ring omgående Giftinformation eller sjukhus/läkare för råd om vad som behöver göras.
  • Invänta aldrig förgiftningssymtom.
  • Vid tilltagande slöhet, medvetslöshet, kramper, andningssvårigheter eller andra uttalade symtom ring 112 för ambulans.

 

Tänk på

  • att förvara läkemedel i ett låst medicinskåp. Mediciner som ska förvaras kallt bör ställas högt upp i kylskåpet.
  • att undvika att ha mediciner på osäkra ställen som till exempel handväskan, necessären, badrumsskåpet eller nattduksbordet.
  • att släktingar eller andra personer som har ansvar för barnet eller kommer på besök, förvarar sina mediciner barnsäkert.
  • att inte lämna mediciner framme när någon i familjen är sjuk.
  • att läsa texten på förpackningen och apoteksetiketten innan du ger barnet medicin.
  • att förvara läkemedel i sin originalförpackning.
  • att barnskyddande förpackningar inte är helt "barnsäkra".

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare