Träffyta för direktlänk till innehåll

Alkohol

Förgiftningsrisker - barn

Alkohol kan förutom berusningssymtom och slöhet även ge sänkt blodsocker hos småbarn.

Råd vid förgiftningstillbud med alkohol:

 

  • Ge lite dryck och observera barnet.
  • Uppsök sjukhus om barnet visar berusningssymtom eller vid förtäring av till exempel mer än 20 ml starksprit (40%) eller 50 ml vin (15 %).

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare