Träffyta för direktlänk till innehåll

Förgiftningar hos barn

© Image Source RF/Johnér

Allmänt

Förgiftningstillbud bland barn inträffar oftast i 1 - 3-årsåldern, då barnet börjar undersöka sin omgivning. I ett obevakat ögonblick är olyckan lätt framme. De flesta av dessa tillbud är relativt ofarliga. Många gånger behöver man inte vidta några åtgärder alls. I andra fall räcker det till exempel med att ge dryck eller medicinskt kol hemma, men ibland behöver barnet övervakning eller behandling på sjukhus.

Allvarliga förgiftningar bland barn är ovanliga, och dödsfall inträffar ytterst sällan. Det finns dock läkemedel och kemikalier där några få tabletter eller en enstaka klunk kan innebära risk för allvarliga symtom.

Förgiftningstillbud kan förebyggas på många enkla sätt. Om något ändå inträffar är snabba och riktiga åtgärder viktiga. Vänta inte med att skaffa information utan ring Giftinformation för råd.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation – dygnet runt.

Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall - dygnet runt.

Medicinskt kol

Kol är ibland bra att ge vid förgiftningstillbud. Det binder till sig många ämnen, bland annat de flesta läkemedel, svamp- och växtgifter och minskar därigenom upptaget i kroppen. Eftersom det är viktigt att ge kol så snart som möjligt bör man ha det hemma. Medicinskt kol ges i flytande form och kan köpas receptfritt på apoteket.

Preparat och dosering till barn:
Carbomix - drygt ½ dl.
Kolsuspension - drygt ½ dl.
Kolet kan vid behov blandas med saft eller två teskedar socker för att förbättra smaken.

Observera: Ring Giftinformation eller sjukhus innan du ger medicinskt kol, eftersom det i vissa fall inte är lämpligt. Kol ska inte ges till ett barn som är slött eller i övrigt har påverkat allmäntillstånd. När det gäller kemikalier har kol sällan någon effekt och i vissa situationer är det direkt olämpligt, t.ex. om någon har fått i sig ett frätande ämne eller en petroleumprodukt. 

Att framkalla kräkning

Att framkalla kräkning är mycket sällan motiverat och i vissa fall är det till och med riskabelt. Framkalla därför aldrig kräkning utan att först ringa Giftinformation eller sjukhus.

Viktigt

  • Ett barn med andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper ska omedelbart till sjukhus. Ring 112 för ambulans.
  • Ett medvetslöst barn läggs i stabilt sidoläge (se bild nedan), så att tungan eller kräkning inte täpper till svalget och orsakar kvävning.
  • Om barnet andas dåligt kan man behöva ge mun-mot-munandning.

Barn i stabilt sidoläge

Under läs också finns information om risker och råd vid tillbud med olika förgiftningsmedel. Under rubriken Kemikalier hittar du uppgifter om vanliga kemikalier i hemmet och under Växter information om både giftiga och ofarliga växter.