Antidotlager för Kullbergska sjukhuset, Katrineholm

Har 35 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 5 x 10 ml MIMA 8
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml MIMA 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml MIMA 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 10 Injektionsflaska, 20 ml Väska 1 akuten 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 10 Injektionsflaska, 20 ml MIMA 20
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 1 5 x 10 ml MIMA 1
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat 10 Inhalator, 1 x 120 doser Väska 2 akuten
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 40 g MIMA 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 5 40 g Väska 2 akuten 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 0,3 20 x 10 ml Väska 2 akuten 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1,5 20 x 10 ml MIMA 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 10 Plaströr, 20 tabl Väska 2 akuten 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g MIMA 3
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g MIMA 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 5 Injektionsflaska, 5 g Väska 2 akuten 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg Operation 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg MIMA 1
Flumazenil B. Braun, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 1 Glasampull, 5 x 5 ml MIMA 3
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g MIMA 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 1 Ampull, 5 x 1 ml MIMA 5
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml MIMA 1
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml MIMA 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 4 Ampull, 5 x 10 ml Väska 2 akuten 2
Naloxon B. Braun, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Glasampull, 10 x 1ml MIMA 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 10 Ampull, 10 x 10 ml Väska 2 akuten 5
Ocplex, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 1 Injektionsflaskor, 1000 IE + 40 ml Serviceförråd
Ocplex, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 6 Injektionsflaskor, 1000 IE + 40 ml MIMA
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 2 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml Serviceförråd
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 6 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml MIMA
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml MIMA 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 10 Inhalator, 200 doser Väska 2 akuten 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 2 Inhalator, 200 doser MIMA 2
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid 1 Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Väska 2 akuten, 20 x 0,5 ml 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml Väska 1 akuten 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 4 2 x 100 mg MIMA Läkemedelsrum kylskåp 2