Antidotlager för Bollnäs sjukhus, Bollnäs

Har 47 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st IVA antidotförråd 3
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 1 2 x 100 mg Akuten 2
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml IVA antidotförråd 1
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 1 15 kapslar IVA antidotförråd 1
Rogitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin 1 5x1 ml IVA antidot, kyl 2
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g IVA 1
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g HIA 1
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 2 Ampull, 10 x 2 ml IVA antidotförråd 5
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 2 Inhalator, 200 doser IVA antidotförråd 2
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml IVA 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 1 Ampull, 5 x 5 ml IVA antidotförråd 2
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st IVA antidot, kyl 1
Olanzapine Teva, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter IVA antidotförråd 1
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid. 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml IVA antidot, kyl 1
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 12 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml IVA
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 1 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml HIA
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 1 Ampull, 10 x 10 ml Akuten 5
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 1 Ampull, 10 x 10 ml IVA antidotförråd 5
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA 1
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml Akuten 1
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml Operation 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml Operation 2
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml IVA antidotförråd 2
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 1 Ampull, 5 x 5 ml Akuten 3
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 1 Ampull, 5 x 5 ml HIA 3
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml IVA 3
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml Akuten 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 1 Ampull, 5 x 1 ml Akuten 5
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA 5
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVA antidotförråd 6
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid 1 Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit) Akuten, kyl 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVA antidotförråd 1
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg Operation 3
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g IVA antidotförråd 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g Akuten 3
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 2 Plaströr, 20 tabl IVA antidotförråd 2
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml IVA 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 40 g IVA 1
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 4 Ampull, 10 x 1 ml IVA 1
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml HIA 1
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml Akuten 1
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 10 Injektionsflaska, 20 ml Operation 20
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 2 Ampull, 10 x 1 ml Operation 1
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 1 5 x 5 ml IVA antidotförråd 2
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 1 Ampull, 5 x 1 ml IVA antidotförråd 2
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 2 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA 4
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 1 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Akuten 4