Produktnamn:
Viperfav
Substans:
Immunserum mot huggormsgift
Användning som antidot:

Vid bett av Europeiska huggormar: Vipera berus (huggorm). V. ammodytes (sandvipera), V. aspis (aspishuggorm).

Läkemedelsform:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Styrka:
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Huggorm, Ormbett.

Licens fordras.

Lagerhålls på akutsjukhus.

Vid akut behov av ytterligare serum kan det beställas från apoteket C W Scheele i Stockholm tfn 010-447 61 00.

 

 

Företag:
MicroPharm Ltd (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20131010000651
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
4 ml 2 Ja

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Alingsås lasarett Alingsås IVA 2 4 ml
Bollnäs sjukhus Bollnäs Akuten, kyl 1 4 ml
Höglandssjukhuset i Eksjö Eksjö IVA 2 4 ml
Mälarsjukhuset Eskilstuna IVA 2 4 ml
Gävle sjukhus Gävle IVA 1 4 ml
Helsingborgs lasarett Helsingborg Akutmottagning - Antidotförråd 1 4 ml
Länssjukhuset Ryhov Jönköping IVA 2 4 ml
Blekingesjukhuset Karlshamn Akutavdelning, Akutrummet 2 4 ml
Blekingesjukhuset, Karlskrona Karlskrona IVA 5 4 ml
Kungälvs sjukhus Kungälv Akutmottagning 1 4 ml
Skånes universitetssjukhus, Lund Lund MAVA 3 4 ml
Skånes universitetssjukhus, Malmö Malmö Akuten 2 4 ml
Mora lasarett Mora Akuten 1 4 ml
Lasarettet i Motala Motala MIMA Kyl 2 4 ml
Vrinnevisjukhuset Norrköping IVA Antidotförråd kylskåp 3 4 ml
Norrtälje sjukhus Norrtälje IVA, kylskåp 2 4 ml
Apoteket C W Scheele Stockholm Ormserum 6 4 ml
Danderyds sjukhus Stockholm Antidotskåp akuten 2 4 ml
Sunderby sjukhus Sunderbyn IVA/postop KYL 2 4 ml
Sundsvalls sjukhus Sundsvall IVA 3 4 ml
Norra Älvsborgs länssjukhus Trollhättan IVA 2 4 ml
Norrlands Universitetssjukhus Umeå Umeå Akuten 5 4 ml
Akademiska sjukhuset Uppsala Akuten, Katastrofförrådet, kylskåpet 2 4 ml
Visby lasarett Visby IVA kyl antidot 2 4 ml
Värnamo sjukhus Värnamo Akuten 1 4 ml
Västerviks sjukhus Västervik IVA, antidotlager 0 4 ml
Östersunds sjukhus Östersund Akuten - kyl i medicinrum 1 4 ml