Produktnamn:
Viperfav
Substans:
Immunserum mot huggormsgift
Användning som antidot:

Vid bett av Europeiska huggormar: Vipera berus (huggorm). V. ammodytes (sandvipera), V. aspis (aspishuggorm).

Läkemedelsform:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Styrka:
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Huggorm, Ormbett.

Licens fordras.

Lagerhålls på akutsjukhus.

Vid akut behov av ytterligare serum kan det beställas från apoteket C W Scheele i Stockholm tfn 010-447 61 00.

 

 

Företag:
MicroPharm Ltd (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20131010000651
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
4 ml 2 Ja

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Höglandssjukhuset i Eksjö Eksjö IVA 0 4 ml
Gällivare sjukhus Gällivare Akuten 2 4 ml
Gävle sjukhus Gävle IVA 0 4 ml
Helsingborgs lasarett Helsingborg Akutmottagning - Antidotförråd 1 4 ml
Länssjukhuset Ryhov Jönköping IVA 0 4 ml
Länssjukhuset i Kalmar Kalmar Akuten, antidotlager 1 4 ml
Blekingesjukhuset, Karlshamn Karlshamn Akutavdelning, Akutrummet 2 4 ml
Blekingesjukhuset, Karlskrona Karlskrona IVA 5 4 ml
Skånes universitetssjukhus, Lund Lund Akutavd. o Intermediärvård 3 4 ml
Skånes universitetssjukhus, Malmö Malmö Akuten 2 4 ml
Vrinnevisjukhuset Norrköping IVA Antidotförråd kylskåp 0 4 ml
Piteå sjukhus Piteå IVAK 1 4 ml
Skaraborgs sjukhus Skövde Skövde IVA 1 4 ml
Apoteket C W Scheele Stockholm Ormserum 1 4 ml
Danderyds sjukhus Stockholm LMA Akut/IVA utgdat. 07-22 2 4 ml
Karolinska Universitessjukhuset, Huddinge Stockholm Vuxenakuten, Kyl LMA läkemedelsrum Medicin 2 4 ml
Sundsvall sjukhus Sundsvall IVA 0 4 ml
Södertälje Sjukhus AB Södertälje Kylskåp, akutrum 1 Akutmottagningen 2 4 ml
Akademiska sjukhuset Uppsala Akuten, Katastrofförrådet, kylskåpet 2 4 ml
Västerviks sjukhus Västervik IVA, antidotlager 0 4 ml
Ystads lasarett Ystad AKM 1 4 ml