Antidotlager för Visby lasarett, Visby

Har 61 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA Basförråd 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA bas, psyk.Avd A 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml IVA antidotskåp 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Katastroflager-skadeplats 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml IVA antidotskåp 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA Basförråd 1
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 2 5 x 10 ml IVA antidotskåp 2
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat 10 Inhalator, 1 x 200 doser Katastroflager-skadeplats 10
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 40 g IVA antidotskåp 1
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 8 Injektionsflaska, 10 ml IVA kyl antidot 8
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml IVA Basförråd 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 500 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 1 Plaströr, 100 tabl Kirurgavdelningen 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 500 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 1 Plaströr, 100 tabl Katastroflager-skadeplats 1
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 3 25 g Katastroflager-skadeplats 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g IVA antidotskåp 3
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 2 5 x 5 ml IVA antidotskåp 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 3 Injektionsflaska, 5 g IVA antidotskåp 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g Ambulanser 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 3 12 x 20 mg OP 3
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg IVA antidotskåp 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVA antidotskåp 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 8 1 x 40 mg IVA kyl antidot 8
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml IVA antidotskåp 2
Flumazenil Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml IVA Basförråd 3
Flumazenil Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml Akuten 3
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 6 Ampull, 5 x 20 ml IVA Basförråd 6
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit) Akuten kyl 3
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 0,3 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Akuten 1
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 0,3 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml IVA Bas 1
Hydroxocobalamin Alternova, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml Hydroxocobalamin 1 Ampull, 5 x 1 ml IVA antidotskåp 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml IVA Basförråd 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml Akuten 1
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg IVA antidotskåp 3
Lokelma, Pulver till oral suspension 10 g Natriumzirkoniumcyklosilikat 1 Dospåse, 30 stycken (PET/Al/LLDPE) IVA Basförråd 1
Magnesiumsulfat APL, Pulver till oral lösning Magnesiumsulfatheptahydrat 1 Burk, 100 g IVA antidotskåp 1
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml IVA antidotskåp 1
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml IVA antidotskåp 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 1,2 Ampull, 5 x 10 ml OP 2
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml IVA antidotskåp 2
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA kyl Basförråd 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 4 Ampull, 10 x 1 ml Akuten 1
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA Basförråd 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml IVA antidotskåp 5
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 1 Sprayflaska, ca 200 doser IVA Basförråd 1
Oktreotid Campus, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid. 1 Ampull, 5 x 1 ml IVA kyl Basförråd 1
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter (tryckförpackning) IVA Basförråd 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter IVA Basförråd 1
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter IVA Basförråd 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st IVA kyl antidot 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA antidotskåp 2
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml IVA Basförråd 1
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 10 Inhalator, 200 doser Katastroflager-skadeplats 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml IVA antidotskåp 5
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin 2 5 x 1 ml IVA kyl antidot 2
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g IVA Basförråd 1
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin 1 Blister, 112 kapslar IVA Basförråd 1
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 1 15 kapslar IVA antidotskåp 1
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid 1 Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Katastroflager-skadeplats 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml Katastroflager-skadeplats 2
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 2 2 x 100 mg IVA kyl antidot 2
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st IVA Basförråd 3