Antidotlager för Södertälje Sjukhus AB, Södertälje

Har 40 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Injektionsflaska, 20 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 20
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 2 5 x 10 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 2
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat 1 Inhalator, 1 x 120 doser Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 40 g Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 500 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 2 Plaströr, 100 tabl Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 3
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 1 Injektionsflaska, 5 g Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg OP 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Diazepam-Lipuro, Injektionsvätska/infusionsvätska, emulsion 10 mg/2 ml Diazepam 4 10 x 2 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 4
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 4 1 x 40 mg IVA 8
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 6 Ampull, 5 x 20 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 6
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 6
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Lokelma, Pulver till oral suspension 10 g Natriumzirkoniumcyklosilikat 1 Dospåse, 30 stycken (PET/Al/LLDPE) Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Magnesiumsulfat APL, Pulver till oral lösning Magnesiumsulfatheptahydrat 1 Burk, 100 g Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 3 Flaska, 300 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 1 Ampull, 5 x 10 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Natriumtiosulfat APL, Infusionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 1 Påse, 100 milliliter Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 5
Nitroglycerin Karo Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 10
Nitrolingual®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 1 Sprayflaska, ca 200 doser Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid. 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml IVA 1
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter (tryckförpackning) Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 100 tabletter IVA
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 2 Injektionsflaska, 2 st IVA 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 1 Inhalator, 200 doser Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 5
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid 1 Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 2
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 2 2 x 100 mg Kylskåp, akutrum 1 Akutmottagningen 2
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st Antidotskåp, akutrum 2 Akutmottagningen 3