Antidotlager för Sollefteå sjukhus, Sollefteå

Har 40 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA läkemedelsrum 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 3 Ampull, 5 x 1 ml IVA antidotskåp 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml IVA antidotskåp 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA läkemedelsrum 1
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 10 Injektionsflaska, 20 ml IVA antidotskåp,läkemedelsrum 20
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 40 g IVA antidotskåp 1
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 6 Injektionsflaska, 5 ml IVA kyl
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml IVA läkemedelsrum 1
Calcium-Sandoz®, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktatglukonat, kalciumkarbonat 2 Plaströr, 20 tabl IVA antidotskåp 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g IVA läkemedelsrum 3
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 1 5 x 5 ml IVA kyl 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g IVA antidotskåp 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg Narkosen läkemedelsrum 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVA antidotskåp 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 4 1 x 40 mg IVA antidotskåp 8
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml IVA antidotskåp 2
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 2 Ampull, 5 x 20 ml IVA antidotskåp 6
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 2 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) IVA kyl 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVA antidotskåp 6
Glytrin®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 1 Spraybehållare, 200 doser IVA läkemedelsrum 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml IVA läkemedelsrum 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml IVA antidotskåp 1
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg IVA antidotskåp 3
Magnesiumsulfat APL, Pulver till oral lösning Magnesiumsulfatheptahydrat 1 Burk, 100 g IVA antidotskåp 1
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml IVA antidotskåp 1
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml IVA antidotskåp 1
Metyltionin APL, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Metyltionin 2 Ampull, 10 x 10 ml IVA antidotskåp 1
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA kyl 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA läkemedelsrum 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 4 Ampull, 10 x 10 ml IVA antidotskåp 5
Nitroglycerin Karo Pharma, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 Injektionsflaska, 1 x 5 ml IVA läkemedelsrum 10
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter IVA antidotskåp 1
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 30 tabletter IVA antidotskåp
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st IVA kyl 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA antidotskåp 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml IVA antidotskåp 5
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin 2 5 x 1 ml IVA kyl 2
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 5 Burk, 450 g IVA antidotskåp 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml IVA antidotskåp 2
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 2 2 x 100 mg IVA kyl 2