Antidotlager för Lasarettet i Trelleborg, Trelleborg

Har 29 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Avd 12 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Avd 12 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 2 Injektionsflaska, 20 ml Avd 12 20
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml Avd 12 1
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 25 g Avd 12 2
Calgonate, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 25 g Akuten, saneringshall 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 2 Plastflaska, 50 g Avd 12 3
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 10 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml Avd 22
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 12 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml Avd 12
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g Avd 12 2
Dantrium, Pulver till injektionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg Anestesi 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Avd 12 1
Flumazenil B. Braun, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Glasampull, 5 x 5 ml Avd 12 3
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 2 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Avd 12 3
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Avd 12 6
Glytrin®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 1 Spraybehållare, 200 doser Avd 12 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml Avd 12 5
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml Akuten, saneringshall 1
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml Akuten, saneringshall 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml Avd 12 2
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml Avd 12 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 2 Ampull, 10 x 1 ml Avd 12 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 2 Ampull, 10 x 10 ml Avd 12 5
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st Avd 12 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml Avd 12 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 2 Inhalator, 200 doser Avd 12 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 200 mikrogram/dos Budesonid 2 Inhalator, 200 doser Avd 12
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 1 Ampull, 10 x 2 ml Avd 12 5
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 2 Burk, 450 g Avd 12 1