Antidotlager för Hudiksvalls sjukhus, Hudiksvall

Har 56 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml IVA - Antidotlåda 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA 1
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Katastroflåda akutmottagningen 20
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 2 5 x 10 ml IVA - Antidotlåda 2
Bricanyl® Turbuhaler®, Inhalationspulver 0,5 mg/dos Terbutalinsulfat 10 Inhalator, 1 x 200 doser Katastroflåda akutmottagningen 10
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 40 g IVA - Antidotlåda 1
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 6 Injektionsflaska, 5 ml IVA - kyl antidotlåda
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 1 20 x 10 ml IVA 1
Calvive 1000, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktoglukonat 3 3 x 10 IVA 2
Calvive 1000, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktoglukonat 3 3 x 10 Katastroflåda akutmottagningen 2
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g IVA - Antidotlåda 3
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g Akuten 3
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 1 5 x 5 ml IVA - Antidotlåda 2
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g IVA - Antidotlåda 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg C-op 3
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 2 12 x 20 mg IVA - Antidotlåda 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVA - Antidotlåda 1
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 8 1 x 40 mg IVA - kyl antidotlåda 8
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml IVA - Antidotlåda 2
Flumazenil hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml IVA 3
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 6 Ampull, 5 x 20 ml IVA - Antidotlåda 6
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g IVA - Antidotlåda
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml IVA 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVA - Antidotlåda 6
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml IVA 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml IVA - Antidotlåda 1
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg IVA - Antidotlåda 3
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml IVA - Antidotlåda 1
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml IVA - Antidotlåda 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml IVA 2
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA - kyl antidotlåda 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 3 Ampull, 10 x 1 ml IVA 1
Nitroglycerin Abcur, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 1 Injektionsflaska, 10 x 50 ml IVA
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 8 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml IVA
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 10 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml Serviceförråd
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid. 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml Serviceförråd 1
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid. 3 Injektionsflaska, 5 x 1 ml IVA - kyl antidotlåda 1
Olanzapine Teva, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter IVA - Antidotlåda 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter IVA - Antidotlåda 1
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin 3 10 x 1 ml IVA - kyl antidotlåda 2
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter IVA - Antidotlåda 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 2 Injektionsflaska, 2 st IVA - Antidotlåda 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA - Antidotlåda 2
Pulmicort®, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosbehållare, 4 x 5 x 2 ml IVA - Antidotlåda 1
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 10 Inhalator, 200 doser Katastroflåda akutmottagningen 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml IVA - Antidotlåda 5
Pyridoxin Meda, Tablett 40 mg Pyridoxinhydroklorid 1 Burk, 100 tabletter IVA - Antidotlåda 1
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g IVA - Antidotlåda 1
Rogitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin 0 5x1 ml IVA - kyl antidotlåda 2
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 2 15 kapslar IVA - Antidotlåda 1
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid 1 Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Katastroflåda akutmottagningen 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 2 5 x 1 ml IVA - Antidotlåda 2
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 2 2 x 100 mg IVA 2
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st IVA - Antidotlåda 3