Succicaptal

Produktnamn:
Succicaptal
Substans:
Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA)
Användning som antidot:

Vid förgiftning med arsenikföreningar, bly, guldpreparat, kopparföreningar, kvicksilver samt oorganiska kvicksilverföreningar.

Läkemedelsform:
Kapsel, mjuk
Styrka:
200 mg
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Arsenik, Bly, Kvicksilver.

Licens fordras.

Lagerhållningen kan med fördel samordnas med närliggande sjukhus.

Vid akuta förgiftningar kontakta Giftinformationscentralen (tel. 010-456 6719 alt 112).

Vid behov av antidoten från nationellt beredskapslager kontakta Socialstyrelsen, tjänsteman i beredskap (TiB) 0771-800 900.

Företag:
Laboratoires SERB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20130603014990
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
15 kapslar 1 Ja

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Bollnäs sjukhus Bollnäs IVA antidotförråd 1 15 kapslar
Falu lasarett Falun Akuten 1 15 kapslar
Gävle sjukhus Gävle Serviceförråd plan 7 2 15 kapslar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg Akuten 2 15 kapslar
Hallands sjukhus Halmstad Halmstad Akutmott, antidotskåp 2 15 kapslar
Helsingborgs lasarett Helsingborg Akutmottagning - Antidotförråd 2 15 kapslar
Hudiksvalls sjukhus Hudiksvall IVA - Antidotlåda 2 15 kapslar
Blekingesjukhuset, Karlshamn Karlshamn Akutavdelning, Akutrummet 1 15 kapslar
Skånes universitetssjukhus, Lund Lund Akutavd. o Intermediärvård 1 15 kapslar
Skånes universitetssjukhus, Malmö Malmö Akutmott. Gult LMF (antidothylla) 1 15 kapslar
Skellefteå lasarett Skellefteå Akuten 1 15 kapslar
Apoteket C W Scheele Stockholm Rumstemperatur 3 15 kapslar
Karolinska Universitessjukhuset, Huddinge Stockholm Vuxenakuten, LMA läkemedelsrum Medicin 2 15 kapslar
Nationellt beredskapslager Stockholm Vid behov av aktuellt läkemedel kontakta Socialstyrelsen 0771-800 900 1 15 kapslar
Sunderby sjukhus Sunderbyn Akuten 3 15 kapslar
Sundsvall sjukhus Sundsvall IVA 1 15 kapslar
Norrlands Universitetssjukhus Umeå Umeå Akuten 2 15 kapslar
Visby lasarett Visby IVA antidotskåp 1 15 kapslar
Västmanlands sjukhus, Västerås Västerås Antidotförrådet 1 15 kapslar
Centrallasarettet i Växjö Växjö Akuten 2 15 kapslar
Universitetssjukhuset Örebro Örebro Akuten 1 15 kapslar
Östersunds sjukhus Östersund Akuten 1 15 kapslar