Rivastigmin Orion

Produktnamn:
Rivastigmin Orion
Substans:
Rivastigmin
Användning som antidot:

Vid långdragna antikolinerga symtom.

Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Styrka:
6 mg
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se http://www.giftinfo.seAntikolinergt syndromDexklorfeniramKlemastinPrometazinBaklofenPropiomazinDifenhydramin,

Företag:
Orion Pharma AB (Ombud)
NPL/SB-id:
20080517000063
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Blister, 112 kapslar 1 Ingen särskild temperaturbegränsning 047701

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Ystads lasarett Ystad Serviceförråd 1 Blister, 112 kapslar