Antidotlager för Västmanlands Sjukhus Köping, Köping

Har 26 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml HIA 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml HIA 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 1 5 x 5 ml HIA 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml Antidotskåp 1
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 1 5 x 10 ml Antidotskåp 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 4 20 x 10 ml HIA 1
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g Antidotskåp 3
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 1 Injektionsflaska, 5 g Antidotskåp 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg Anestesi 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Antidotskåp 1
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g Antidotskåp 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 1 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Antidotskåp 3
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 2 Flaska, 500 ml HIA 6
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml Antidotskåp 1
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml HIA 3
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml Antidotskåp 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 1 Ampull, 5 x 10 ml Antidotskåp 2
Naloxon B. Braun, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Glasampull, 10 x 1ml HIA 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 2 Ampull, 10 x 10 ml Antidotskåp 5
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 Injektionsflaska, 1 x 50 ml HIA 5
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 1 Ampull, 5 x 5 ml HIA 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 3 Inhalator, 200 doser Antidotskåp 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 1 Ampull, 10 x 2 ml Antidotskåp 5
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g HIA 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 0 2 x 100 mg Antidotskåp 2
Viperfav, Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot huggormsgift 1 4 ml Antidotskåp 2