Antidotlager för Apoteket C W Scheele, Stockholm

Har 54 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Rumstemperatur 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Rumstemperatur 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml Rumstemperatur 2
Antivipmyn Tri, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 15 1 x 1 ampull Ormserum 15
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Rumstemperatur 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml Rumstemperatur 1
Banded Krait Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 8 10 ml Ormserum 8
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine), Pulver till infusionsvätska, lösning Botulism Antitoxin, heptavalent 10 50 ml Frys 8
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 40 g Rumstemperatur 1
Calciumfolinate Teva, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 4 Injektionsflaska, 50 ml Kyl
Carnitene, Injektionsvätska, lösning 1 g/5 ml Levokarnitin 3 5 x 5 ml Rumstemperatur 2
Cobra Antivenin, Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 33 10 ml Ormserum 20
Crofab Crotalidae Polyvalent, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 6 1 x 2 ampuller Ormserum 6
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 3 Injektionsflaska, 5 g Rumstemperatur 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 3 12 x 20 mg Rumstemperatur 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Rumstemperatur 1
Diazepam Renaudin, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam 4 10 x 2 ml Rumstemperatur 4
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 12 1 x 40 mg Kyl 8
Dimaval 250 mg DMPS-Na/5 ml, Injektionsvätska, lösning Dimerkaptopropansulfonat (DMPS) 2 5 x 5 ml Rumstemperatur 2
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 9 Ampull, 5 x 20 ml Rumstemperatur 6
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 1 Burk, 75 g Rumstemperatur
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Kyl 1
Glucos Fresenius Kabi, Infusionsvätska, lösning 500 mg/ml Glukos 50 % 1 Påse (Freeflex), 20 x 500 ml Rumstemperatur 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Rumstemperatur 6
Green Pit Viper, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 16 10 ml Ormserum 16
Hydroxocobalamin Alternova, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml Hydroxocobalamin 1 Ampull, 5 x 1 ml Antidotskåp 1
King Cobra Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 40 10 ml Ormserum 40
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 12 4 x 350 mg Rumstemperatur 3
Malayan Pit Viper Antivenin, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 10 10 ml Ormserum 10
Metalcaptase, Enterotablett 300 mg Penicillamin 2 100 tabletter Rumstemperatur 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml Rumstemperatur 2
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 5 Ampull, 5 x 1 ml Kyl 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml Antidotskåp 1
Natriumkalciumedetat APL, Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml Natriumkalciumedetat 1 Ampull, 10 x 10 ml Rumstemperatur 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml Rumstemperatur 5
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter (tryckförpackning) Rumstemperatur 1
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 3 30 tabletter Rumstemperatur 1
Phentolamine Mesylate injection Sandoz standard, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Fentolamin 2 10 x 1 ml Kyl 2
Polyvalent antivenom, lyophylised, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 20 1 ampull Ormserum 20
Polyvalent Snake Antivenom (Australia-Papua New Guinea), Koncentrat till infusionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 6 1 ampull ca 45 ml Ormserum 6
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter Rumstemperatur 1
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st Kyl 1
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml Rumstemperatur 5
Regitine, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fentolamin 0 5 x 1 ml Kyl 2
Rivastigmin Orion, Kapsel, hård 3 mg Rivastigmin 1 Blister, 112 kapslar Rumstemperatur 1
SAIMR Boomslang Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 10 ml Ormserum 4
SAIMR Echis Ocellatus/Pyramidum, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 10 ml Ormserum 4
SAIMR Polyvalent Antivenom, Injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 40 10 ml Ormserum 40
Sandostatin®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml Oktreotidacetat 1 Ampull, 5 x 1 ml Kyl 1
Snake Antivenin I.P. Haffkine, Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Immunserum mot ormgift 4 5 x 10 ml Ormserum 4
Succicaptal, Kapsel, mjuk 200 mg Dimerkaptobärnstenssyra (DMSA) 3 15 kapslar Rumstemperatur 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 1 5 x 1 ml För uppgift om aktuellt lager kontakta lagerhållaren. Rumstemperatur 2
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 6 2 x 100 mg Ormserum 2
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st Rumstemperatur 3