Antidotlager för Centralsjukhuset Karlstad, Karlstad

Har 49 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Digifab, Frystorkat pulver till infusionsvätska, lösning 40 mg/vial Digitalisantikroppar 12 1 x 40 mg IVA antidot kyl 12
Regitin, Injektionsvätska, lösning Fentolamin 3 5 x 1 ml IVA antidot kyl 2
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 3 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) IVA antidot kyl 1
Calciumfolinat Hospira, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 6 Injektionsflaska, 10 ml IVA antidot kyl 8
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA antidot kyl 2
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 4 Injektionsflaska, 2 st IVA antidot kyl 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 4 2 x 100 mg IVA antidot kyl (2 vinter) 2
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml IVA antidothylla 2
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg IVA antidothylla 3
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 5 Ampull, 10 x 10 ml IVA antidothylla 5
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml IVA antidothylla 1
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml IVA antidothylla 2
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVA antidothylla 6
Fomepizole SERB, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Fomepizol 6 Ampull, 5 x 20 ml IVA antidothylla 6
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g IVA antidothylla 2
Anticholium, Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Fysostigmin 2 5 x 5 ml IVA antidothylla 2
Periactin, Tablett 4 mg Cyproheptadin 1 30 tabletter IVA antidothylla 1
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 1 Injektionsflaska, 10 x 500 mg IVA antidothylla 1
Pravidel®, Tablett 2,5 mg Bromokriptinmesylat 1 Burk, 100 tabletter IVA antidothylla 1
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml IVA antidothylla 5
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml IVA antidothylla 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml IVA antidothylla 20
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 1 40 g IVA antidothylla 1
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 2 Injektionsflaska, 1 st IVA antidothylla 3
Olanzapin STADA, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter (tryckförpackning) IVA antidothylla 1
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 1 5 x 10 ml IVA antidothylla 1
Magnesiumsulfat APL, Pulver till oral lösning Magnesiumsulfatheptahydrat 1 Burk, 100 g IVA antidothylla 1
Flumazenil Fresenius Kabi, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml IVA bassortiment 3
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml IVA bassortiment 1
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g IVA bassortiment 1
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g IVA bassortiment 3
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml IVA bassortiment 1
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA bassortiment 4
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml IVA bassortiment 5
Budesonid Arrow, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosbehållare, 20 x 2 ml IVA bassortiment 1
Nitroglycerin Karo Pharma, Infusionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 10 Injektionsflaska, 1 x 50 ml IVA bassortiment 5
Diazepam Renaudin, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Diazepam 4 10 x 2 ml IVA bassortiment 4
Octreotide Hospira, Injektionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml Oktreotidacetat motsvarande 100 mikrogram oktreotid. 3 Injektionsflaska, 5 x 1 ml IVA kyl
Tetrakain Bausch & Lomb, Ögondroppar, lösning i endosbehållare 1 % (10 mg/ml) Tetrakainhydroklorid 2 Endosbehållare (Minims), 20 x 0,5 ml Katastroflager 1
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml Katastroflager 20
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 20 Ampull, 10 x 10 ml Katastroflager 5
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 20 Inhalator, 200 doser Katastroflager 2
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 0,5 20 x 10 ml Katastroflager 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 2 5 x 1 ml Katastroflager 1
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 8 Injektionsflaska, 5 g Katastroflager 2
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 8 Ampull, 5 x 10 ml Katastroflager 2
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 10 40 g Katastroflager 1
Calvive 1000, Brustablett 1000 mg Kalciumlaktoglukonat 6,6 3 x 10 Katastroflager 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 4 12 x 20 mg OP Grönt Rum 3