Oktreotid Campus

Produktnamn:
Oktreotid Campus
Substans:
Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.
Användning som antidot:

Vid överdosering med perorala antidiabetika, sulfonureider.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
50 mikrogram/ml
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Sulfonureider,

Företag:
Campus Pharma AB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20080926000012
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Ampull, 5 x 1 ml 1 Ja 2 °C - 8 °C 582396

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Falu lasarett Falun Akuten, kyl 1 Ampull, 5 x 1 ml
Gällivare sjukhus Gällivare Akuten 1 Ampull, 5 x 1 ml
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset Göteborg Akuten 1 Ampull, 5 x 1 ml
Hallands sjukhus Halmstad Halmstad Akutmott, antidotskåp (kyl) 1 Ampull, 5 x 1 ml
Centralsjukhuset Kristianstad Kristianstad Akuten 1 Ampull, 5 x 1 ml
Akademiska sjukhuset Uppsala Akuten, avsedd plats för antidoter i stora läkemedelsrummet 1 Ampull, 5 x 1 ml
Visby lasarett Visby IVA kyl Basförråd 1 Ampull, 5 x 1 ml
Östersunds sjukhus Östersund IVA - i Bassortimentet (KYL) 1 Ampull, 5 x 1 ml