Antidotlager för Lasarettet i Trelleborg, Trelleborg

Har 28 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 40 Injektionsflaska, 1 x 10 ml Akuten 40
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 2 Ampull, 5 x 1 ml Akuten 2
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 12 Injektionsflaska, 20 ml Op-Anestesi 20
Atropin Viatris, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 2 Ampull, 10 x 1 ml Akuten 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 40 g Akuten, saneringshall 1
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml Akuten, Hjärtavd 1
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 6 Plastflaska, 25 g Akuten 6
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g Akuten 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg Op-Anestesi 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 2 Injektionsflaska, 10 x 500 mg Akuten 1
Flumazenil hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 3 Ampull, 5 x 5 ml Akuten 3
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg Glukagonhydroklorid 2 Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) Akuten Kyl 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml Akuten 6
Glytrin®, Sublingualspray 0,4 mg/dos Glyceryltrinitrat 1 Spraybehållare, 200 doser Akuten 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml Akuten 5
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 1 Flaska, 1000 ml Akuten, saneringshall 1
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 1 Flaska, 300 ml Akuten, saneringshall 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml Akuten 2
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 2 Ampull, 5 x 1 ml Akuten Kyl 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 2 Ampull, 10 x 1 ml Akuten 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 2 Ampull, 10 x 10 ml Akuten 5
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 2 Injektionsflaska, 2 st Akuten Kyl 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml Akuten 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 200 mikrogram/dos Budesonid 2 Inhalator, 200 doser Akuten
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 2 Inhalator, 200 doser Akuten 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 1 Ampull, 10 x 2 ml Akuten 5
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 2 Burk, 450 g Akuten 1
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 2 Injektionsflaska, 1 st Akuten 3