Produktnamn:
Snake Antivenin I.P. Haffkine
Substans:
Immunserum mot ormgift
Användning som antidot:

Vid bett av Naja naja (indisk kobra), Bungarus ceruleus (indisk krait), Vipera russelli (Russels huggorm), Echis carinatus (sandrasselorm).

Läkemedelsform:
Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Styrka:
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Ormbett, exotiska ormar.

Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 010-456 6719 alt 112) vid inträffat bett.

Ytterligare doser kan behövas. Om det visar sig att mer serum behövs kan det beställas akut från apoteket C W Scheele (tel. 010-447 61 00). OBS! Särskilda regler gäller för eventuell retur av oanvänt serum. Viktigt att redan vid beställning meddela apoteket C W Scheele om detta kan bli aktuellt.

Obs! i undantagsfall kan serum saknas beroende på långa leveranstider och otillräcklig produktion. Önskas lagerhållning på enskilt sjukhus kontakta apoteket C W Scheele. Rekommenderad lagerhållen mängd är anpassad till initial behandling.

Företag:
Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Ltd. (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20160426000078
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
5 x 10 ml 4 Ja

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Apoteket C W Scheele Stockholm Ormserum 4 5 x 10 ml