Produktnamn:
SAIMR Polyvalent Antivenom
Substans:
Immunserum mot ormgift
Användning som antidot:

Vid bett av Bitis-arter (puffhuggormar), Dendro- aspis-arter (mambor), Hemachatus-arter (ring- halskobror), Naja-arter (afrikanska kobror).

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Ormbett, exotiska ormar.

Kontakta Giftinformationscentralen (tel. 010-456 6719 alt 112) vid inträffat bett.

Ytterligare doser kan behövas. Om det visar sig att mer serum behövs kan det beställas akut från apoteket C W Scheele (tel. 010-447 61 00). OBS! Särskilda regler gäller för eventuell retur av oanvänt serum. Viktigt att redan vid beställning meddela apoteket C W Scheele om detta kan bli aktuellt.

Obs! i undantagsfall kan serum saknas beroende på långa leveranstider och otillräcklig produktion. Önskas lagerhållning på enskilt sjukhus kontakta apoteket C W Scheele. Rekommenderad lagerhållen mängd är anpassad till initial behandling.

Företag:
South African Vaccine Producers (Pty) Ltd. (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20130603015188
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
10 ml 40 Ja

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Apoteket C W Scheele Stockholm Ormserum 40 10 ml