Antidotlager för Ängelholms sjukhus, Ängelholm

Har 11 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 1 Ampull, 5 x 5 ml Operation 3
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 12 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml Akuten
Acetylcystein Viatris, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 2 Injektionsflaska, 10 x 10 ml Akuten 4
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 1 Ampull, 5 x 5 ml Akuten 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml Akuten 1
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml Akuten 1
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 1 Ampull, 5 x 1 ml Akuten 2
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 2 Flaska, 500 ml Akuten 6
Miacalcic®, Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 IE/ml Kalcitonin 1 Ampull, 5 x 1 ml Akuten 2
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 1 Ampull, 5 x 5 ml Akuten 3
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st Akuten 1