Antidotlager för Lasarettet i Landskrona, Landskrona

Har 24 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 1 Ampull, 5 x 1 ml Avd 1 5
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 0,4 Ampull, 10 x 1 ml Avd 1 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid 1 Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit) Avd 1
Nexodal, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 0,5 Ampull, 10 x 1 ml Avd 1 1
Nexodal, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml Medicinakuten 1
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 1 Ampull, 5 x 5 ml Medicinakuten 3
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 1 Ampull, 10 x 1 ml Medicinakuten 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 1 Ampull, 5 x 1 ml Medicinakuten 5
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 5 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml Medicinakuten
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid 1 Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit) Medicinakuten
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 2 Plastflaska, 50 g Medicinakuten 3
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 1 Ampull, 5 x 1 ml Op-enheten 5
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid 5 Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit) Op-enheten
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 5 Ampull, 10 x 1 ml Op-enheten 1
Nexodal, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 0,5 Ampull, 10 x 1 ml Op-enheten 1
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 1 12 x 20 mg Op-enheten 1
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 1 Ampull, 5 x 5 ml Op-enheten 3
Lanexat®, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 0,6 Ampull, 5 x 5 ml Planförråd avd 2 3
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 1 Injektionsflaska, 2 st Planförråd avd 2 1
Glucagon Novo Nordisk, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE) Glukagonhydroklorid 1 Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit) Planförråd avd 2
Nexodal, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 0,2 Ampull, 10 x 1 ml Planförråd avd 2 1
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 1 Ampull, 5 x 1 ml Planförråd avd 2 5
Confidex®, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 5 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml Planförråd avd 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning i cylinderampull 0,5 mg/ml Atropinsulfat 0,5 Ampull, 10 x 1 ml Planförråd avd 2 1