Antidotlager för Danderyds sjukhus, Stockholm

Har 34 antidoter i lager.

Produkt Substans Antal Förpackning Plats Rek antal
Acetylcystein Meda, Lösning för nebulisator 200 mg/ml Acetylcystein 4 Injektionsflaska, 10 x 10 ml IVA 4
Akineton®, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Biperiden 3 Ampull, 5 x 1 ml LMA Akut/IVA 2
Atropin Mylan, Injektionsvätska, lösning 0,5 mg/ml Atropinsulfat 20 Injektionsflaska, 20 ml LMA Akut/IVA 20
Atropinsulfat, Injektionsvätska, lösning 100 mg Atropinsulfat 10 mg/ml 1 5 x 10 ml LMA Akut/IVA 1
Budesonide Teva Pharma, Suspension för nebulisator 0,5 mg/ml Budesonid 1 Endosförpackning, 20 x 2 ml LMA Akut/IVA 1
C Gel - Calcium Gluconate Gel, Gel 2,5 % Kalciumglukonat 2 40 g LMA Akut/IVA 1
Calciumfolinat Hospira, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Kalciumfolinat 2 Injektionsflaska, 30 ml LMA Akut/IVA
Calciumgluconat B. Braun, Injektionsvätska, lösning 94 mg/ml Kalciumglukonat 2 20 x 10 ml LMA Akut/IVA 1
Carbomix, Granulat till oral suspension Medicinskt kol 3 Plastflaska, 50 g LMA Akut/IVA 3
Cyanokit, Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g Hydroxokobalamin 2 Injektionsflaska, 5 g LMA Akut/IVA 2
Dantrolen i.v., Pulver till infusionsvätska, lösning 20 mg Dantrolennatrium 2 12 x 20 mg Centraloperation 3
Desferal®, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Deferoxamin 2 Injektionsflaska, 10 x 500 mg LMA Akut/IVA 1
Flumazenil B. Braun, Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml Flumazenil 2 Glasampull, 5 x 5 ml LMA Akut/IVA 3
Glaubersalt APL, Pulver till oral lösning Natriumsulfatdekahydrat 2 Burk, 75 g LMA Akut/IVA 1
Glukos-etanol APL, Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml + 100 mg/ml Etanol 6 Flaska, 500 ml IVA 6
Konakion® Novum, Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Fytomenadion (vitamin K) 5 Ampull, 5 x 1 ml IVA 5
Kräksirap APL, Oral lösning Ipekakuana 1 Flaska, 60 ml LMA Akut/IVA 1
Legalon SIL, Pulver till infusionsvätska, lösning 528,5 mg Silibinin 3 4 x 350 mg LMA Akut/IVA 3
Makrogol 400 APL, Kutan lösning Makrogol 400 2 Flaska, 300 ml LMA Akut/IVA 1
Makrogol 400 APL, Ögonsköljvätska 33 % Makrogol 400 2 Flaska, 1000 ml LMA Akut/IVA 1
Methylthioninium chloride Proveblue, Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml Metyltioninklorid 2 Ampull, 5 x 10 ml LMA Akut/IVA 2
Naloxon Hameln, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,4 mg/ml Naloxonhydroklorid 1 Ampull, 10 x 1 ml LMA Akut/IVA 1
Natriumtiosulfat APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Natriumtiosulfat 4 Ampull, 10 x 10 ml LMA Akut/IVA 5
Nitroglycerin Abcur, Infusionsvätska, lösning 1 mg/ml Glyceryltrinitrat 4 Injektionsflaska, 10 x 50 ml IVA
Ocplex®, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 500 IE Human koagulationsfaktor II, VII, IX, X, Protein C, Protein S 8 Injektionsflaskor, 500 IE + 20 ml IVA
Olanzapine Glenmark Europe, Munsönderfallande tablett 5 mg Olanzapin 1 Blister, 28 tabletter LMA Akut/IVA
Praxbind, Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml idarucizumab 2 Injektionsflaska, 2 st LMA Akut/IVA 1
Protaminsulfat LEO Pharma, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1400 anti-heparin IE/ml Protaminsulfat 2 Ampull, 5 x 5 ml LMA Akut/IVA 2
Pulmicort® Turbuhaler®, Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Budesonid 3 Inhalator, 200 doser LMA Akut/IVA 2
Pyridoxin APL, Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml Pyridoxin (vitamin B6) 5 Ampull, 10 x 2 ml LMA Akut/IVA 5
Resonium, Pulver till oral/rektal suspension Natriumpolystyrensulfonat 1 Burk, 450 g IVA 1
Toxogonin, Injektionsvätska, lösning 0,25 g/ml Obidoxim 2 5 x 1 ml LMA Akut/IVA 1
ViperaTAb, Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg Immunserum mot huggormsgift 2 2 x 100 mg LMA Akut/IVA 2
Zyprexa®, Pulver till injektionsvätska, lösning 10 mg Olanzapin 3 Injektionsflaska, 1 st LMA Akut/IVA 3