Oktreotid Campus

Produktnamn:
Oktreotid Campus
Substans:
Oktreotidacetat
Användning som antidot:

Vid överdosering med perorala antidiabetika, sulfonureider.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
100 mikrogram/ml
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Sulfonureider,

 

Företag:
Campus Pharma AB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20080926000029
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Ampull, 5 x 1 ml 2 °C - 8 °C 426653

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Alingsås lasarett Alingsås VNL 3 Ampull, 5 x 1 ml
Gävle sjukhus Gävle Serviceförråd plan 7 1 Ampull, 5 x 1 ml
Gävle sjukhus Gävle IVA 1 Ampull, 5 x 1 ml
Kungälvs sjukhus Kungälv IVA 1 Ampull, 5 x 1 ml
Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL Trollhättan IVA 1 Ampull, 5 x 1 ml
Örnsköldsviks sjukhus Örnsköldsvik IVA kylskåp 1 Ampull, 5 x 1 ml