Octreotide Hospira

Produktnamn:
Octreotide Hospira
Substans:
Oktreotidacetat motsvarande 100 mikrogram oktreotid.
Användning som antidot:

Vid överdosering med perorala antidiabetika, sulfonureider.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
100 mikrogram/ml
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Sulfonureider,

Företag:
Pfizer AB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20070508000035
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Injektionsflaska, 5 x 1 ml 2 °C - 8 °C. Får ej frysas. 136008

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Arvika sjukhus Arvika IVA 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Centralsjukhuset Karlstad Karlstad IVA kyl 3 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Höglandssjukhuset i Eksjö Eksjö IVA 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Länssjukhuset Ryhov Jönköping IVA 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Södra Älvsborgs sjukhus Borås IVA 2 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Värnamo sjukhus Värnamo IVA 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml