Octreotide Hospira

Produktnamn:
Octreotide Hospira
Substans:
Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.
Användning som antidot:

Vid överdosering med perorala antidiabetika, sulfonureider.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
50 mikrogram/ml
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Sulfonureider,

Företag:
Pfizer AB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20070508000028
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Injektionsflaska, 5 x 1 ml 1 Ja 2 °C - 8 °C. Får ej frysas. 135997

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Vrinnevisjukhuset Norrköping IVA bassortiment kylskåp 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Universitetssjukhuset Örebro Örebro Akuten, kylförvaring 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Södertälje Sjukhus AB Södertälje IVA 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Sundsvall sjukhus Sundsvall IVA 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Skånes universitetssjukhus, Lund Lund post op, IVA 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Skaraborgs sjukhus Skövde Skövde IVA 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Norrlands Universitetssjukhus Umeå Umeå Akuten 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Lindesbergs lasarett Lindesberg IVA, kyl 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Stockholm Kyl Läkemedelsautomat IntensivAkut-läkem.rum 2 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Karolinska Universitessjukhuset, Huddinge Stockholm Vuxenakuten, Kyl LMA läkemedelsrum Medicin 3 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Karlskoga lasarett Karlskoga IVA, KYL 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Hudiksvalls sjukhus Hudiksvall IVA - kyl antidotlåda 3 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Hudiksvalls sjukhus Hudiksvall Serviceförråd 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Hallands sjukhus Varberg Varberg IVA kyl 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Centrallasarettet i Växjö Växjö Avd 3 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml
Bollnäs sjukhus Bollnäs IVA antidot, kyl 1 Injektionsflaska, 5 x 1 ml