Sandostatin®

Produktnamn:
Sandostatin®
Substans:
Oktreotidacetat
Användning som antidot:

Vid överdosering med perorala antidiabetika, sulfonureider.

Läkemedelsform:
Injektions-/infusionsvätska, lösning
Styrka:
50 mikrogram/ml
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Sulfonureider.

Företag:
Novartis Sverige AB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
19890609000024
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Ampull, 5 x 1 ml 1 Ja 2 °C - 8 °C. Får ej frysas. 057455

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Ystads lasarett Ystad IVA 1 Ampull, 5 x 1 ml
Skånes universitetssjukhus, Lund Lund Akutavd. o Intermediärvård 1 Ampull, 5 x 1 ml
Skellefteå lasarett Skellefteå Akuten, kyl 1 Ampull, 5 x 1 ml
Nyköpings lasarett Nyköping IVA 2 Ampull, 5 x 1 ml
Mälarsjukhuset Eskilstuna IVA 5 Ampull, 5 x 1 ml
Apoteket C W Scheele Stockholm Kyl 1 Ampull, 5 x 1 ml