Calgonate

Produktnamn:
Calgonate
Substans:
Kalciumglukonat
Användning som antidot:

Vid kutan exponering/förgiftning av fluorvätesyra.

Läkemedelsform:
Gel
Styrka:
2,5 %
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Fluorvätesyra.

Utvärtes.

Vid lagring av antidoter i beredskapssyfte för händelser där många personer utsatts för samtidig giftexponering kan med fördel Giftinformationscentralen konsulteras inför beslut om mängder.

Företag:
MAH saknas. Calgonate Corp. (Tillverkare) (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20130603017212
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
25 g 2 Ja

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Akademiska sjukhuset Uppsala Akuten, Stora läkemedelsrummet 1 25 g
Helsingborgs lasarett Helsingborg Akutmottagning - Antidotförråd 6 25 g
Helsingborgs lasarett Helsingborg För skadeplats 5 25 g
Hässleholms sjukhus Hässleholm Akuten 1 25 g
Karlskoga lasarett Karlskoga IVA 1 25 g
Skånes universitetssjukhus, Lund Lund Akuten 10 25 g
Södersjukhuset Stockholm MIVA 1 25 g
Södra Älvsborgs sjukhus Borås Akutmottagningen 2 25 g
Södra Älvsborgs sjukhus Borås Katastrofförråd 5 25 g
Visby lasarett Visby Katastroflager-skadeplats 3 25 g