Produktnamn:
Radiogardase-Cs
Substans:
Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Användning som antidot:

Vid förgiftning med cesium-137 eller radioaktivt / icke radioaktivt tallium.

Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Styrka:
0,5 g
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Tallium.

Vid akuta förgiftningar kontakta Giftinformationscentralen (tel. 010-456 6719 alt 112)

Radiogardase-Cs är identisk med Antidotum-Thallii-Heyl.

Företag:
Heyl, Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20130603015041
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
30 kapslar 10 Ja

Denna antidot finns inte i lager på sjukhus.