Radiogardase-Cs

Produktnamn:
Radiogardase-Cs
Substans:
Ferrihexacyanoferrat II (Berlinerblått)
Användning som antidot:

Vid förgiftning med cesium-137 eller radioaktivt / icke radioaktivt tallium.

Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Styrka:
500 mg
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.se: Tallium.

Vid akuta förgiftningar kontakta Giftinformationscentralen (tel. 010-456 6719 alt 112). 

Vid behov av antidoten från nationellt beredskapslager kontakta Socialstyrelsen, tjänsteman i beredskap (TiB) 0771-800 900.

Radiogardase-Cs är identisk med Antidotum-Thallii-Heyl.

Företag:
Heyl, Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20130603015041
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
30 kapslar 10 Ja

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Nationellt beredskapslager Stockholm Vid behov av aktuellt läkemedel kontakta Socialstyrelsen 0771-800 900 1 30 kapslar