Oktreotid SUN

Produktnamn:
Oktreotid SUN
Substans:
Oktreotidacetat motsvarande 50 mikrogram oktreotid.
Användning som antidot:

Vid överdosering med perorala antidiabetika, sulfonureider.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
50 mikrogram/ml
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.seSulfonureider

Företag:
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20101214000047
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Ampull, 5 x 1 ml 1 Ja 2 °C - 8 °C. Får ej frysas. 148921

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Sunderby sjukhus Sunderbyn IVA 1 Ampull, 5 x 1 ml