Ventoline®

Produktnamn:
Ventoline®
Substans:
Salbutamol
Användning som antidot:

Vid exponering för retande gaser.

Läkemedelsform:
Lösning för nebulisator
Styrka:
1 mg/ml
Produkttyp:
Läkemedel
Övrigt:

Se www.giftinfo.seRetande gaser.

Vid lagerhållning i beredskapssyfte för att säkerställa tillgång till bronkdilaterare vid massexponering för retande gaser kan Giftinformationscentralen vid behov konsulteras inför beslut om mängder.

Företag:
GlaxoSmithKline AB (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
19821022000049
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Endosbehållare, 6 x 10 x 2,5 ml Högst 30° C 536896

Denna antidot finns inte i lager på sjukhus.