Välkommen till Giftinformationscentralens antidotregister


Information till sjukvården

I antidotregistret kan sjukvårdspersonal hitta aktuell information om var och i vilken mängd, antidoter som används vid akuta förgiftningar finns lagrade på det egna sjukhuset samt på andra sjukhus. Även lagrade mängder vid jourapoteket C W Scheele i Stockholm finns med. Därifrån kan antidoter rekvireras akut dygnet runt.

Registret fungerar också som ett stöd för sjukvården då man ska dimensionera sina egna lager av antidoter. Antidotlista 2023-03 innehåller en förteckning över rekommenderade antidoter för akutsjukhus och är avsedd för sjukvårdspersonal och personal på sjukhusapotek som hanterar sjukhusens antidotlager. Ett exemplar av Antidotlistan bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


Rapportering till Giftinformationscentralen

För att informationen i registret ska vara aktuell är det viktigt att sjukvården regelbundet rapporterar lagerändringar till Giftinformationscentralen (GIC). Vid rapporteringen används listan med det egna lagret som går att ladda ner från sjukhusens sidor i antidotregistret (fliken "Lagerhållare"). Genom att klicka på "Spara lista som fil" på sjukhusets sida där det egna lagret visas laddas en Excel-fil ner. Eventuella ändringar antecknas i kolumnerna "Nytt antal i lager" eller "Ny lagerplats". Endast de blåmarkerade rubrikerna behöver fyllas i. De grå fälten är låsta och ska inte fyllas i, ändras eller flyttas. Om en antidot inte längre lagerhålls, skrivs 0 i kolumnen "Nytt antal i lager". Eventuella nya antidoter antecknas under fliken ”Nya lagerhållna antidoter” tillsammans med uppgift om lagerplats, antal samt förpackningsstorlek. Listan skickas sedan till GIC via antidoter@gic.se
Se även Snabbguide Antidotregistret

För att hålla Antidotregistret uppdaterat och underlätta kommunikation mellan sjukvård och Giftinformationscentralen bör det vid varje vårdinrättning med ett antidotlager finnas en till två antidotansvariga personer som regelbundet skickar information till GIC om förrådens sammansättning. GIC behöver därför kontaktuppgifter (namn, e-postadress, arbetsplats, telefon). Kontaktuppgifterna används även för att skicka ut nyhetsbrev och annan information om antidoter. Om övrig sjukvårdspersonal önskar ta del av nyhetsbreven gällande antidoter kan de anmäla sig som ”intressent” via antidoter@gic.se.

Information om nya dataskyddsförordningen 25 maj 2018, GDPR


Giftinfo för läkare

Giftinformationscentralens hemsida för läkare nås via giftinfo.se eller via länken högst upp på allmänhetens sida giftinformation.se. På Giftinfo finns information för läkare om de vanligaste förgiftningarna. Giftinformationscentralen kan vid akuta förgiftningar nås dygnet runt på sjukvårdens nummer 010-456 6719 samt via 112.


Övrig information

Antidotlista 2023-03 är en förteckning över rekommenderade antidoter samt lämpliga mängder för sjukhusen att lagerhålla.

Förgiftningskapitlet i Läkemedelsboken innehåller initial bedömning och handläggning av akuta förgiftningar.

Antidotregistret administreras av Giftinformationscentralen som är en enhet inom Läkemedelsverket.

Om inaktuella eller felaktiga uppgifter upptäcks meddela detta till antidoter@gic.se Vi tar också gärna emot frågor och synpunkter. 

Informationssidan faktagranskad mars 2023.

Nyheter

2023-04-15

Immunserum vid bett av huggorm (Vipera TAb, Viperfav)

Importören Scandinavian Biopharma har meddelat att endast Vipera TAb (Fab- fragment framtaget från får) finns tillgängligt för beställning under 2023. Viperfav (F(ab')2-fragment från häst) beräknas finnas tillgängligt under 2024.

Behandling med specifika antikroppar (serum) efter huggormsbett (Vipera berus) är den enda behandlingsmetod som effektivt kan hejda förloppet. Allmänsymtom viker snabbt när serum givits och lokalreaktionens utbredning kan begränsas. Serum bör ges omgående till alla patienter som uppvisar toxinrelaterade allmänsymtom eller har en lokalreaktion som spridit sig mer än 10 centimeter från bettstället. Barn och vuxna ges samma dos.

Läs mer


2023-03-20

Ny uppdaterad version av Antidotlistan.

En uppdaterad lista över rekommenderade antidoter finns nu tillgänglig. För varje antidot i listan finns länkar till aktuella behandlingsdokument på giftinfo.se angivet där listan också finns. Listan är främst avsedd för sjukvårdspersonal med uppgift att hantera sjukhusens lager av antidoter. Ett utskrivet exemplar bör finnas i antidotförråd och i akutväskor avsedda för kemiska olyckor.


2023-02-14

Ändrad rekommendation angående lagerhållning av glukagon.

Glucagon Novo Nordisk 1 mg Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Injektionsflaskor, 10 x 1 mg (I+II) som varit restnoterad ett tag säljs inte längre. I stället rekommenderar vi lagerhållning i antidotförråd av 3 förpackningar Glucagon Novo Nordisk 1 mg Injektionsflaska och förfylld spruta, I + II (Hypokit). Några av de tidigare indikationerna vid användning som antidot utgår, tex vid förgiftning med betablockare där högre doser krävdes. Sjukhus som har kvar förpackningar (10 x 1 mg) kan givetvis spara dem tills utgångsdatum passeras. 


2023-01-03

Calcium-Sandoz 500 mg brustabletter finns nu tillgängliga. Calcium-Sandoz 1000 mg brustabletter slutar säljas.

Calcium-Sandoz 500 mg brustabletter går nu att beställa igen. Calcium-Sandoz 1000 mg brustabletter marknadsförs inte längre av företaget. 
Antidoten används vid förgiftningar orsakade av fluorvätesyra. Är även viktigt att sjukhusen har ett adekvat förråd av Calcium gluconate gel i lager (C-Gel, Calcium gluconate gel, Calgonate). Vid intoxer med fluorvätesyra uppmanar vi sjukhusen att kontakta oss på Giftinformationscentralen för behandlingsdiskussion.


2022-10-04

Förgiftningar orsakade av barium - ändrad rekommendation.

Rekommendationen Glaubersalt 75 g (natriumsulfatdekahydrat) ändras nu till lagerhållning av en förpackning Magnesiumsulfat APL pulver till oral lösning 100 g (magnesiumsulfatheptahydrat). Behåll gärna Glaubersalt tills utgångsdatum passerats innan ni uppdaterar lagret med den nya antidoten. Vid frågor kontakta Giftinformationscentralen 010-456 6700, akuta frågor 010-456 6719.