Miacalcic

Produktnamn:
Miacalcic
Substans:
Kalcitonin
Användning som antidot:

Vid hyperkalcemi

Läkemedelsform:
Injektions-/infusionsvätska, lösning
Styrka:
100 IE/ml
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Lagerhållningen kan med fördel samordnas med närliggande sjukhus.

Företag:
Future Health Pharma GmbH (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20220705000028
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
Ampull, 5 x 1 ml Lic 2 Ja Ospecificerad

Denna antidot finns inte i lager på sjukhus.