Ditripentat-Heyl (DTPA)

Produktnamn:
Ditripentat-Heyl (DTPA)
Substans:
Kalcium-dietylentriaminpentaacetat (Ca-DTPA)
Användning som antidot:

Vid radioaktiv kontaminering med plutonium, americum, curium, californium, berkelium, cerium, yttrium och lanthanium.

Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning
Styrka:
1000 mg/5 ml
Produkttyp:
Licensläkemedel
Övrigt:

Vid akuta förgiftningar kontakta Giftinformationscentralen (tel. 010-456 6719 alt 112).

Vid behov av antidoten från nationellt beredskapslager kontakta Socialstyrelsen, tjänsteman i beredskap (TiB) 0771-800 900.

Företag:
Heyl, Chem.-pharm. Fabrik GmbH & Co. KG (Innehavare av godkännande för försäljning)
NPL/SB-id:
20130603015133
Förpackning Rek antal Rek förpackning Förvaring Varunummer
5 x 5 ml Ja

Lagerhållare, välj Min utgångspunkt för avstånd.

Lagerhållare Ort Plats Antal Förpackning Avstånd, km
Nationellt beredskapslager Stockholm Vid behov av aktuellt läkemedel kontakta Socialstyrelsen 0771-800 900 1 5 x 5 ml