En hund och en katt ligger bredvid varandra på en soffa.

Förgiftningar husdjur

© Corbis/Johnér

Allmänt om förgiftning hos husdjur

Giftinformationscentralens ansvarsområde är att per telefon informera om förgiftningar hos människor. Av tradition har frågor om förgiftningar hos djur också besvarats då det inte finns någon motsvarande verksamhet i landet för djurägare och veterinärer. Om information om djur saknas grundar sig bedömningarna på erfarenheter från människa. Vanligast är frågor om hund och katt.

Djurfrågor besvaras i mån av tid på dagtid måndag - söndag kl 9 – 19. När det är många som ringer måste samtal som gäller förgiftningar hos människor besvaras i första hand. Övrig tid hänvisas alla samtal om djurförgiftningar till veterinär alternativt jouröppna djursjukhus. På kvällar och nätter måste vi prioritera samtal gällande förgiftningar hos människor.

  • Kontakta veterinär/djursjukhus om det är brådskande eller om ditt djur är allmänpåverkat.
  • Sjukvårdsupplysning för djur kan du få under jourtid från
    Agrias telefonveterinär, se länk till höger.
  • Har du allmänna frågor om djurläkemedel kan du ringa Läkemedelsupplysningen
    tel: 0771 - 46 70 10 Öppet helgfria vardagar kl 08.00 - 18.00.

Tänk på

  • att läkemedel avsedda för människa, inte ska ges till djur om inte veterinär rekommenderat detta.
  • att läkemedel eller ohyremedel avsedda enbart för ett visst djurslag, inte ska ges till andra djurslag om inte veterinär rekommenderat detta. Vissa fästingmedel avsedda för hundar, kan till exempel vara livsfarliga för katter!