Träffyta för direktlänk till innehåll
En hund och en katt ligger bredvid varandra på en soffa.

Förgiftningar hos husdjur

© Corbis/Johnér

Allmänt

Giftinformationscentralens (GIC:s) ansvarsområde är att per telefon informera om förgiftningar hos människor. Av tradition har frågor om förgiftningar hos djur också besvarats då det inte finns någon motsvarande verksamhet i landet för djurägare och veterinärer.

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur. Detta beror på en ökad mängd samtal om förgiftningar hos människor. Vi förstår att detta kan komma att medföra vissa problem för djurägare och veterinärer, men det är en nödvändig prioritering vi måste göra.

Nedan finns listade några allmänna råd och hänvisningar vid förgiftningar hos djur.

  • Kontakta veterinär/djursjukhus om det är brådskande eller om ditt djur är allmänpåverkat.
  • Upplysning kring akuta förgiftningar hos djur hittar du på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), se hemsida.
  • Har du allmänna frågor om djurläkemedel kan du ringa Läkemedelsupplysningen
    tel: 0771 - 46 70 10 Öppet helgfria vardagar kl 08.00 - 18.00.

Tänk på

  • att läkemedel avsedda för människa, inte ska ges till djur om inte veterinär rekommenderat detta.
  • att läkemedel eller ohyremedel avsedda enbart för ett visst djurslag, inte ska ges till andra djurslag om inte veterinär rekommenderat detta. Vissa fästingmedel avsedda för hundar, kan till exempel vara livsfarliga för katter!