Träffyta för direktlänk till innehåll

Kemikalier

Förgiftningsrisker - barn

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. Ofta kommer barnen åt produkterna när de används. De flesta tillbuden med hushållskemikalier är relativt oskyldiga, och om barnet smakar på till exempel schampo eller handdiskmedel räcker det oftast med att ge lite dryck.

Det finns dock hushållsprodukter som innebär allvarlig risk, även om barnet fått i sig en liten mängd. Särskilt farliga är frätande kemikalier, som ammoniak, kaustik soda (lut), propplösare, vissa syror, ättika (24 %) och avkalkningsmedel. De kan snabbt ge frätskador. Andra vanliga och riskabla produkter är lösningsmedel och bränslen av petroleumtyp, som tändvätska, lacknafta, lampolja, bensin och fotogen. De kan lätt glida ner i luftvägarna och orsaka en kemisk lunginflammation. När det gäller dessa kemikalier är det viktigt att snabbt vidta rätt åtgärd, och ofta behöver barnet observeras eller behandlas på sjukhus.

Tänk på

  • att förvara alla farliga hushållskemikalier oåtkomligt för barn, helst inlåsta.
  • att låta kemikalierna vara kvar i sina ursprungliga förpackningar för att undvika förväxling.
  • att hålla uppsikt över produkterna när de används, och att ställa undan dem när du lämnar platsen, även om det bara är tillfälligt.
  • att läsa varningstexten på förpackningen.
  • att barnskyddande förpackningar inte är helt ”barnsäkra”.
  • att vissa kemikalier är så farliga att barnfamiljer helt bör undvika att ha dem hemma, till exempel kaustik soda (lut), propplösare och starka syror.

Under rubriken Kemiska produkter till höger hittar du mer uppgifter om vanliga kemikalier i hemmet.

Om du vill veta mer om vad symbolerna på kemiska produkter betyder - se Kemikalieinspektionens information om märkning och farosymboler.

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur