Träffyta för direktlänk till innehåll

Kemiska produkter- skicka information

Bilaga VIII – harmoniserade krav på uppgiftsinlämning

Idag varierar kraven på vilka uppgifter för kemiska produkter som behöver lämnas och på vilket sätt de ska lämnas mellan olika länder inom EU/EES. För att harmonisera kraven har EU-förordning (EG) 1272/2008 (CLP) artikel 45 utökats med en bilaga som anger vilka uppgifter som ska lämnas för farliga blandningar.

Du kan läsa mer om det harmoniserade formatet och när de nya kraven börjar gälla här, men fram till att bilaga VIII börjar tillämpas gäller nedanstående instruktioner.

Hur du skickar in information innan Bilaga VIII tillämpas

Dokument innehållande produktinformation kan skickas till Giftinformationscentralen (GIC) i något i de vanligast förekommande formaten (PDF, Word, Excel). Kontakta GIC om ni har ni något annat filformat så kontrollerar vi om även det fungerar. Vi tar emot ZIP-filer.

Varje produkt måste ha en egen fil. Den som skickar in information måste också göra en tabell i Word eller Excel format (se nedan) som GIC kan använda så att rätt "produktfil" kopplas ihop med rätt produktnamn och företagsnamn när informationen läggs in i GIC:s interna databas. Produkterna blir därmed sökbara på produkt- och företagsnamn och jourpersonalen på GIC kan snabbt få fram uppgifter om aktuell produkt vid inträffade förgiftningstillbud. Detta är viktigt eftersom det är produktens och företagets namn som uppges när man ringer GIC. För att underlätta GIC:s hantering av produktinformationen är det bra om det anges om informationen rör konsumentprodukter eller industriprodukter.

Från företag anslutna till Kemiakuten önskar vi, förutom det svenska säkerhetsdatabladet, en engelsk version om sådan finns. Båda versionerna ska om möjligt ligga i samma fil, med den svenska versionen först och därefter den engelska. Innehållsdeklarationen för konsumentprodukter ska dessutom kompletteras enligt informationen under "Till företag som tillhandahåller kemiska produkter" (länk till höger). Hur man gör tabellen (i Word eller Excel format) som GIC behöver: (OBS att det fortfarande går lika bra att göra parameterfiler som tidigare!)

  • Exempel: Företaget Giftis Svenska AB ska skicka innehållsdeklarationer för sina produkter i pdf-format till GIC. Tillverkare är Giftis Ltd. Produkterna heter "Städa allrengöring", "Putsa fönsterputs" och "Grovrent". Produktinformationen finns i filerna med namnen allren21.pdf, fonpu34.pdf respektive grovr45.pdf. Tabellen för dessa tre produkter kommer att se ut som följer:
Namn på filen (inkl filtyp,   exv. .pdf el .doc).Namnet på produkten.Företag (som står på förpackningen)TillverkareDatum (som står i produktinformationen)Kemiakuten (om tillämpligt)

allren21.pdf

Städa allrengöring

Giftis Svenska AB

Giftis Ltd

2014-02-01

Kemiakuten

fonpu34.pdf

Putsa fönsterputs

Giftis Svenska AB

Giftis Ltd

2014-01-25

 

grov45.pdf

Grovrent

Giftis Svenska AB

Giftis Ltd

2014-03-21

 

Obs! Produkt- och företagsnamnet förs in i GIC:s databas exakt så som det skrivs i tabellen! Det är viktigt att det företagsnamn som står på produktetiketten också är det som står i tabellen! Detta måste i sin tur naturligtvis överensstämma med det som står i den information som skickas till GIC. Tänk också på att:

  • datumformatet måste vara åååå-mm-dd.

  • filnamnet får inte innehålla specialtecken som ™, œ eller š.

  • produktnamn får innehålla maximalt 80 tecken.

Skicka tabellen och produktinformationen till GIC, antingen via e-post eller usb-sticka.

Adresser:

giftinformation@gic.se

eller

Giftinformationscentralen
Solna Strandväg 21
171 54 Solna

Frågor kan skickas till:
giftinformation@gic.se

 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på nummer 010-456 6700 Sjukvårdens nummer: Se Giftinfo

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur