Träffyta för direktlänk till innehåll

Tarmsköljning - "Whole-Bowel irrigation"

Tarmsköljning bör övervägas efter överdos av toxiskt preparat i slow-releaseberedning (t.ex. Cardizem retard). Bör även övervägas när intag skett av stora mängder järn, litium, kaliumduretter eller andra substanser som ej binds till kol.

Metod:

Polyetylenglykollösningar finns registrerade för tarmrengöring inför
kirurgi och röntgen. Laxabon, Movicol m fl.

Lösningen tillförs per os eller via sond med en takt av ca 2 liter/timme till vuxna och 500 ml/timme till barn (ca 30 ml/kg/timme). Uppdelning i bolusdoser ökar effekten.

Tillförseln avslutas när flödet rektalt är klart och rent. Minst 4 liter behövs till vuxna. >10 liter kan behövas.

För att förbättra tarmmotoriken kan metoklopramid (Primperan) 10 mg iv till vuxna, 5 mg iv till barn prövas.

Patienten bör vara sittande eller halvsittande.

Kontraindikationer: Ventrikelretention, tarmperforation, tarmobstruktion, mekanisk eller paralytisk ileus, G-I-blödning, aspirationsrisk.

Observera: Polyetylenglykol kan försämra effekten av medicinskt kol. Om
ett tablettkonglomerat bildats i ventrikeln kan tarmsköljningen bli ineffektiv och gastroskopisk intervention bli nödvändig.