Träffyta för direktlänk till innehåll

Komplement - huggormsbett

Huggormsbett - några faktorer att beakta

Naturalförloppet för maximal utbredning av lokalreaktionen är 48 – 72 timmar

Kortisonbehandling påverkar inte toxineffekten och är bara indicerad vid allergiska reaktioner

Blodtrycksfall behandlas i första hand med vätska intravenöst

Markera lokalreaktionens utbredning med märkpenna och notera förändringar varannan timme initialt. Fotografera gärna

Recidiv av toxineffekterna, framförallt de lokala, kan uppkomma ca ett halvt dygn efter serumtillförseln. Ytterligare en dos kan då behöva ges

Trombosprofylax ges vid uttalad och förlängd immobilisering. Trombosbildning förekommer sällsynt, dock inte i övre extremiteterna och inte hos barn 

Antibiotika ges bara vid sekundärinfektion som sällsynt kan uppstå några dagar efter bettet

Fasciotomi bör undvikas i det längsta, dålig sårläkning i toxinskadad vävnad. Tryckmätning innan ställningstagande till kirurgisk intervention

Smärtlindring, ibland med opiater kan behövas

Skriv ut patienten först när tillståndet stabiliserats ordentligt, återkommande symtom är vanliga

Kvarstående svullnad, stelhet och värk är vanligt i flera veckor - månader efter bettet, symtomatisk behandling