Träffyta för direktlänk till innehåll

Acetylcystein -Reducerad vätskevolym

För att reducera vätskevolymerna (t ex till barn) kan följande  spädningsschema användas (kräver infusionspump):

Sätt 60 ml acetylcystein (200 mg/ml) till 190 ml (250 minus 60 = 190 ml) isoton glukos eller fysiologisk koksalt (ger en lösning av 48 mg acetylcystein/ml). Ge med en hastighet av 12 ml/kg/tim under 15 minuter som bolusdos (motsv 144 mg/kg), därefter 0,25 ml/kg/tim under 4 timmar (motsv 48 mg/kg) och därefter 0,15 ml/kg/tim (motsv 7,2 mg/kg/tim) i 16 timmar eller längre.

Denna infusionspåse räcker för de första 12 timmarnas behandling (alltså så länge som påsen får användas) av patienter upp till 48 kg.