Träffyta för direktlänk till innehåll

Behandlingsanvisningar och antidotlista

                Nedanstående dokument ersätter särtrycket
                                    ur Läkemedelsboken

                    Läkemedelsboken. Förgiftningskapitlet
                     Lista över rekommenderade antidoter

 

                             Ett utskrivet exemplar av Antidotlistan bör förvaras i
                                                   antidotförråd/antidotskåp