Träffyta för direktlänk till innehåll

Aktuella kurser

SK-Kurs
Akuta förgiftningar

Stockholm, 18-22 november 2019

 
Arrangeras av Giftinformationscentralen i Stockholm

Johanna Nordmark Grass
Läkare vid Giftinformationscentralen

 

Här hittar du information om SK-Kursen

 

Måndag 18/11


10.10 – 10.55      Introduktion www.giftinfo.se
                             Johanna Nordmark Grass

10.30 – 11.00      KAFFE

11.00 – 11.45      Förgiftningsstatistik och historik
                             Erik Lindeman

11.50 – 12.35      Begränsning av giftupptag
                             Påskyndad elimination.
                             Anna Myrnäs

12.35 – 13.30      LUNCH

13.30 – 14.30     Hur möter vi den som inte orkar med sitt liv-
                            Om samsjuklighet och psykiska funktionshinders
                            konsekvenser för oss och patienten.
                   
     Ulla-Karin Nyberg                       

14.30 – 14.50      KAFFE

14.50 – 15.35      Toxidrom
                             Christin Edmark

15.40 – 16.30      Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).
                             Måndagsfallen

Tisdag 19/11

 

09.00 – 09.45    Cirkulationspåverkan vid akuta förgiftningar
                           
Johanna Nordmark Grass

09.45 10.10      KAFFE

10.10 – 10.55      Cirkulationspåverkan vid akuta förgiftningar forts.
                             Johanna Nordmark Grass

11.00 – 11.45      Missbruksmedel och internetdroger
                             Erik Lindeman

11.50 – 12.35      Missbruksmedel och internetdroger
                             Erik Lindeman

12.35 – 13.30      LUNCH

13.30 – 14.30      Paracetamol + ASA/NSAID
                             Johanna Nordmark Grass

14.30 – 14.50      KAFFE

14.50 – 15.35      Methemoglobinemi och Rabdomyolys
                             Sune Forsberg

15.40 – 16.30      Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).
                             Tisdagsfallen

Onsdag 20/11


09.00 09.45      Insulin + po antidiabetika
                             Anna Myrnäs

09.45 10.10      KAFFE

10.10 – 10.35      Kalciumantagonister och Betablockerare
                             Johanna Nordmark Grass

11.00 – 11.45      Etanol och hypnotika/Sedativa
                             Jonas Höjer

11.50 – 12.35      Toxiska alkoholer och etylenglykol
                             Jonas Höjer 

12.35 – 13.30      LUNCH

13.30 – 14.30      Toxiska gaser. CO. Cyanväte
                              Retande gaser. Brandrök. Stridgaser
                             Erik Lindeman

14.30 – 14.50      KAFFE

14.50 – 15.35      Koma 
                             Jonas Höjer

15.40 – 16.35      Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).
                             
Onsdagsfallen

Torsdag 21/11


09.00 09.45      Kemikalier
                             Linda Myllymäki

09.45 10.10      KAFFE

10.10 – 10.55      Antiepileptika, antidepressiva, Neuroleptika, kramp 
                             Erik Lindeman

11.00 – 11.45      Receptbelagda opioider och Naloxonanvändning
                              Linda Myllymäki

11.50 – 12.35      Svamp
                             Mark Personne

12.35 – 13.30      LUNCH

13.30 – 14.30      Ormbett + Antidoter
                             Mark Personne

14.30 – 14.50      KAFFE

14.50 – 15.35      Järn och litium
                            Christin Edmark 

15.40 – 16.35      Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).
                            
Torsdagsfallen

Fredag 22/11


09.00 09.45      Examen
                             Johanna Nordmark Grass

09.45 10.10      KAFFE

10.10 – 10.55      Förgiftningar med antikoagulantia
                             Erik Lindeman

11.00 – 11.45      Syrabasfall
                             Johanna Nordmark Grass mfl                   

12.10 – 12.35      Kursevaluering och avslutning.
                             Johanna Nordmark Grass mfl.

Varmt välkommen den 18 november