Aktuella kurser

SK-Kurs

Akuta förgiftningar och metabola syndrom.

Stockholm, 20-24 november 2017

Arrangeras av Giftinformationscentralen i Stockholm

 

Johanna Nordmark Grass
Läkare vid Giftinformationscentralen

 

Här hittar du information om SK-Kursen

Måndag 20/11

10.00 – 10.35 Introduktion
                       Johanna Nordmark Grass

10.35 – 11.00 KAFFE

11.00 – 11.45 Förgiftningsstatistik och diagnostik.
                       Mark Personne

11.50 – 12.35 Begränsning av giftupptag
                       Påskyndad elimination.
                       Mark Personne

12.35 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.30 Cirkulationspåverkan vid akuta förgiftningar.
                       Jonas Höjer                       

14.30 – 14.50 KAFFE

14.50 – 15.35 Cirkulationspåverkan forts.
                       Jonas Höjer

15.40 – 16.25 Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).
                       Måndagsfallen

Tisdag 21/11

09.00 – 09.45 Kemikalier.
                       Helene Salmonson

10.00 – 10.35 Toxidrom.
                       Max Wretman

10.35 – 11.00 KAFFE

11.00 – 11.45 Kalciumantogonister och betablockerare.
                       Johanna Nordmark Grass

11.50 – 12.35 Giftiga svampar
                       Mark Personne

12.35 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.30 Paracetamol, NSAID och ASA.
                       Johanna Nordmark Grass

14.30 – 14.50 KAFFE

14.50 – 15.35 Järn och litium
                       Anna Landgren

15.40 – 16.25 Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).

Onsdag 22/11

09.00 – 09.45 Etanol och hypnotika-sedativa.
                       Jonas Höjer

10.00 – 10.35 Toxiska alkoholer och etylenglykol.
                       Jonas Höjer

10.35 – 11.00 KAFFE

11.00 – 11.45 Missbruksmedel och internetdroger.
                       Erik Lindeman

11.50 – 12.35 Missbruksmedel och internetdroger forts.
                       Erik Lindeman

12.35 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.30 Antiepileptika, antidepressiva, neuroleptika.
                       Max Wretman

14.30 – 14.50 KAFFE

14.50 – 15.35 Toxiska gaser. CO. Cyanväte.
                    Retande gaser. Brandrök.

                       Erik Lindeman

15.40 – 16.25 Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).

Torsdag 24/11

09.00 – 09.45 Insulin & p.o. antidiabetika.
                       Jonas Höjer

10.00 – 10.35 Syra-basrubbningar inkl. typblodgaser. 
                       Jonas Höjer

10.35 – 11.00 KAFFE

11.00 – 11.45 Koma med misstänkt intox,
                       inital handläggning.
                       Jonas Höjer

11.50 – 12.35 Receptbelagda opioider
                       Naloxonanvändning
                       Johanna Nordmark Grass

12.35 – 13.30 LUNCH

13.30 – 14.30 Övriga elektrolytrubbningar.
                       Johanna Nordmark Grass

14.30 – 14.50 KAFFE

14.50 – 15.35 Methemoglobinemi och rabdomyolys
                       Sune Forsberg 

15.40 – 16.25 Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).

Fredag 25/11

09.00 – 09.45 Natriumrubbningar.
                       Erik Lindeman

10.00 – 10.35 Ormbett
                       Mark Personne

10.35 – 11.00 KAFFE

11.00 – 11.15 Antidoter, översikt
                       Mark Personne

11.00 – 12.00 Nya antikoagulantia.
                       Warfarin
                       Erik Lindeman

12.00 – 12.35 Kursevaluering och avslutning.
                       Johanna Nordmark Grass mfl.

Varmt välkommen den 20 november