Aktuella kurser

SK-Kurs

Akuta förgiftningar och metabola syndrom.

Stockholm, 19-23 november 2018

Arrangeras av Giftinformationscentralen i Stockholm
 

Johanna Nordmark Grass
Läkare vid Giftinformationscentralen

Här hittar du information om SK-Kursen

 

Måndag 19/11


10.00 – 10.30      Introduktion www.giftinfo.se
                             Johanna Nordmark Grass

10.35 – 11.00      KAFFE

11.00 – 11.45      Förgiftningsstatistik och diagnostik
                             Mark Personne

11.50 – 12.35      Begränsning av giftupptag
                             Påskyndad elimination.
                             Mark Personne

12.35 – 13.30      LUNCH

13.30 – 14.30      Cirkulationspåverkan vid akuta förgiftningar
                             Jonas Höjer                       

14.30 – 14.50      KAFFE

14.50 – 15.35      Cirkulationspåverkan forts.
                             Jonas Höjer

15.40 – 16.25      Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).
                             Måndagsfallen

Tisdag 20/11


09.00 – 09.45      Kemikalier
                             Johanna Nordmark Grass

09.50 – 10.35      Antiepileptika, antidepressiva, 
                             Neuroleptika, kramp. (Kommer under kursveckan)
                             Erik Lindeman

10.35 – 11.00      KAFFE

11.00 – 11.45      Kalciumantogonister och betablockerare
                             Johanna Nordmark Grass

11.50 – 12.35      Giftiga svampar
                             Mark Personne

12.35 – 13.30      LUNCH

13.30 – 14.30      Paracetamol, NSAID och ASA
                             Johanna Nordmark Grass

14.30 – 14.50      KAFFE

14.50 – 15.35      Järn och litium
                             Johanna Nordmark Grass

15.40 – 16.25      Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).
                             Tisdagsfallen

Onsdag 21/11


09.00 – 09.45      Etanol och hypnotika-sedativa
                             Jonas Höjer

10.00 – 10.35      Toxiska alkoholer och etylenglykol
                             Jonas Höjer

10.35 – 11.00      KAFFE

11.00 – 11.45      Missbruksmedel och internetdroger
                             Erik Lindeman

11.50 – 12.35      Missbruksmedel och internetdroger forts.
                             Erik Lindeman

12.35 – 13.30      LUNCH

13.30 – 14.30      Toxidrom
                             Christin Edmark

14.30 – 14.50      KAFFE

14.50 – 15.35      Methemoglobinemi och Rabdomyolys
                             Sune Forsberg

15.40 – 16.25      Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).
                             Onsdagsfallen

Torsdag 22/11


09.00 – 09.45      Insulin & p.o. antidiabetika
                             Jonas Höjer

10.00 – 10.35      Syra-basrubbningar inkl. typblodgaser 
                             Jonas Höjer

10.35 – 11.00      KAFFE

11.00 – 11.45      Koma med misstänkt intox
                             inital handläggning.
                            Jonas Höjer

11.50 – 12.35      Receptbelagda opioider
                            Naloxonanvändning
                            Johanna Nordmark Grass

12.35 – 13.30      LUNCH

13.30 – 14.30      Toxiska gaser. CO. Cyanväte
                             Retande gaser. Brandrök. Stridsgaser
                            Erik Lindeman

14.30 – 14.50      KAFFE

14.50 – 15.35      Kalium
                            Johanna Nordmark Grass 

15.40 – 16.25      Interaktiv falldiskussion (=kursexamination).
                             Torsdagsfallen

Fredag 23/11


09.00 – 09.45      Natriumrubbningar
                             Erik Lindeman

10.00 – 10.35      Ormbett
                             Mark Personne

10.35 – 11.00      KAFFE

11.00 – 11.15      Antidoter, översikt
                             Mark Personne

11.15 – 12.00      Nya antikoagulantia
                            Warfarin
                             Erik Lindeman

12.10 – 12.35      Kursevaluering och avslutning.
                             Johanna Nordmark Grass mfl.

Varmt välkommen den 19 november