Träffyta för direktlänk till innehåll

Varning för Dragon's Breath

Bild på Dragon's Breath

Foto: Shutterstock

Pressmeddelande 2020-09-17

Giftinformationscentralen varnar för Dragon's Breath

 

Giftinformationscentralen har under senaste tiden fått in fall där risk förelegat för allvarliga konsekvenser efter intag av Dragon's Breath. Det är i första hand ungdomar i tidiga tonåren som köper majsbollar fyllda med flytande kväve som man sedan stoppar i munnen. Konsekvenserna kan bli mycket allvarliga, exempelvis sprucken magsäck och medvetslöshet.

Dragon's Breath är majsbollar (eller annat poröst livsmedel, beroende på land) som fylls med flytande kväve och sedan säljs i direkt anslutning till detta med syfte att kunden skall ha majsbollen i munnen och stötvis puffa ut kvävgas, därav namnet.

- Vi vill varna framförallt ungdomar i tidiga tonåren, som ser det här på sociala medier. Just nu är det framför allt på Tik-Tok, men det har också förekommit på Instagram. Att stoppa dessa bollar i munnen kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Christin Edmark, Giftinformationscentralen.

Dragon's Breath kan vara livshotande eftersom flytande kväve snabbt omvandlas till gas och expanderar inne i kroppen, vilket kan ledda till att magsäcken spricker. Om man andas in en större mängd av gasen kan man få syrebrist och bli medvetslös. Man kan också få frostskador i mun och svalg, i andningsvägar och mag/tarm-kanal. Det finns även risk både för att man sväljer bollar med kvarvarande icke förångat kväve, och att man dricker flytande kväve som finns på botten av den plastmugg som bollarna säljs i.

Dragon's Breath började troligtvis i Asien, och har sedan spridit sig över världen. Fenomenet var som störst i USA sommaren 2018, varvid FDA förbjöd företeelsen. Sedan en tid tillbaka förekommer detta i Sverige. Giftinformationscentralen har blivit kontaktade av sjukvården efter fall där risk förelegat för allvarliga konsekvenser.

För mer information
Christin Edmark, överläkare Giftinformationscentralen
Telefon: 070-230 36 25

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare