Vad svarar vi på?

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling. Frågorna kan gälla läkemedel, växter, svampar, huggormsbett eller kemikalier.


Läs mer om vilka vi är som svarar, vilka frågor vi svarar på, vart vi hänvisar frågor som inte omfattas av vårt uppdrag och andra vanliga frågor om Giftinformationscentralen.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur