Träffyta för direktlänk till innehåll

Vad svarar vi på?

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling. Frågorna kan gälla läkemedel, växter, svampar, huggormsbett eller kemikalier.

Läs mer om vilka vi är som svarar, vilka frågor vi svarar på, vart vi hänvisar frågor som inte omfattas av vårt uppdrag och andra vanliga frågor om Giftinformationscentralen.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare