Träffyta för direktlänk till innehåll

Fler förgiftas av nikotinvätskor till e-cigaretter

Den ökade användningen av e-cigaretter har lett till fler samtal till Giftinformationscentralen om misstänkta förgiftningar. En del av samtalen gäller att barn kommer åt e-cigaretter eller påfyllningsvätska. En enda klunk e-vätska med nikotin kan orsaka allvarliga symtom hos ett barn.

– Det är viktigt att e-cigarettvätskor hanteras så säkert som möjligt. Var försiktig så att det inte kommer stänk på huden eller i ögonen, se till att korken är ordentligt fastskruvad och förvara vätskor och e-cigaretter så att barn inte kan komma åt dem. Tänk extra noga på säker hantering och förvaring om du blandar egna vätskor och häller över vätskorna i andra behållare, säger Inger Cederberg, utredare på Kemikalieinspektionen.

Under 2011 hanterade Giftinformationscentralen enstaka samtal om vätskor för e-cigaretter. Sedan dess har antalet förgiftningstillbud ökat kraftigt, något som hör ihop med att e-cigaretter blivit allt mer populära. Ny statistik visar att Giftinformationscentralen under 2018 kontaktades om 67 förgiftningstillbud med e-cigaretter eller e-vätskor.

En del av tillbuden sker i samband med att e-cigaretter fylls på med e-vätska. Relativt ofta gäller det barn som i ett obevakat ögonblick har druckit av e-vätskan. Många e-vätskor innehåller nikotin som är ett akut giftigt ämne.

– Det räcker att barn får i sig en mindre mängd e-cigarettvätska med nikotin för att det ska finnas risk för allvarliga symtom. Om en ettåring får i sig en klunk nikotinvätska så kan det bland annat leda till kräkningar, slöhet och hjärtklappning. I allvarliga fall kan det leda till kramper och påverkan på andning och blodcirkulation, och om vätskan innehåller en hög halt nikotin kan det innebära livsfara, säger Emma Petersson, apotekare på Giftinformationscentralen.

Om någon – barn eller vuxen – har fått i sig vätska med nikotin är det viktigt att snabbt söka hjälp. Ring 112 och begär Giftinformationscentralen om olyckan är framme.

E-cigarettvätskor som säljs i Sverige måste uppfylla särskilda krav enligt de regler som gäller inom EU. I Sverige har dessa regler införts bland annat genom en särskild skyddslagstiftning för e-cigaretter och påfyllningsbehållare. När konsumenter själva beställer e-vätskor via nätet, direkt från en leverantör utanför EU, finns det risk för att produkterna inte uppfyller kraven inom EU vilket kan öka risken för förgiftningstillbud.

När man hanterar e-cigaretter och behållare ska man alltid vara noga med att följa de anvisningar som följer med produkterna, bland annat om hur man fyller på vätska.

Kemikalieinspektionen arbetar på uppdrag av regeringen med en handlingsplan för en giftfri vardag, med målet att minska de kemiska riskerna i vardagen. E-cigarettvätskor omfattas delvis av det regelverk som Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för i Sverige.

Läs mer om e-cigaretter
Läs mer om hur du kan undvika olyckor med nikotinvätskor på Kemikalieinspektionens webbplats
Läs om regler för vätskor till e-cigaretter på Kemikalieinspektionens webbplats 
Läs om regler kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare på Folkhälsomyndighetens webbplats

För mer information, kontakta gärna:

Inger Cederberg, utredare, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 147

Emma Petersson, apotekare, Giftinformationscentralen, 010-456 67 00, emma.petersson@gic.se

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs förnamn.efternamn@kemi.se

Råd från Giftinformationscentralen

Om någon fått i sig e-vätska som innehåller nikotin är det viktigt att snabbt få hjälp. Vid olycka – ring genast 112 och begär Giftinformation.

Vid förtäring av liten mängd (enstaka droppar eller slick för barn och maximalt en klunk för vuxna):

  • Skölj genast ur munnen.
  • Ge något surt att dricka som juice, läsk eller saft (minskar upptaget av nikotin)
  • Åk till sjukhus vid uttalade allmänsymtom (t.ex. kräkningar, slöhet)

Vid förtäring av en större mängd (mer än några enstaka droppar eller slick för barn eller mer än en klunk för vuxna):

  • Skölj genast ur munnen
  • Ge något surt att dricka som juice, läsk eller saft (minskar upptaget av nikotin)
  • Åk till sjukhus

Vid stänk på huden:

  • Tvätta av noggrant med vatten och kontakta Giftinformationscentralen för råd.

Vad är e-cigaretter?

En elektronisk cigarett (e-cigarett) består av ett munstycke, en vätskebehållare samt en förbrännare som skapar värme med hjälp av ett batteri. Värmen förvandlar vätskan till ånga, som användaren drar i sig istället för rök. Påfyllningsvätskan innehåller ofta nikotin. Ofta tillsätts olika smaker som kan påminna om godis och locka barn att smaka på vätskan. Påfyllningsvätska med tillsatta smaker lanseras ofta som e-juice. Vätskorna säljs ofta i små flaskor och det har hänt att flaskorna förväxlas med exempelvis ögondroppar, vilket lett till förgiftningstillbud.

Den svenska Giftinformationscentralen (GIC) startade år 1960 vid Karolinska sjukhuset som en av de första i Europa och är den enda i landet. Sedan 2009 är GIC en del av Läkemedelsverket, lokaliserad på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. GIC:s huvuduppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänhet och sjukvården. GIC nås på telefon 010 456 67 00. Vid akuta fall via 112. www.giftinformation.se
Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. www.kemikalieinspektionen.se

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare