Träffyta för direktlänk till innehåll

Påskliljor

Växt med fröna blad och gul blomma.

Påsklilja

Giftinformationscentralen

Under våren får vi många frågor om barn som smakat på påskliljor. Speciellt löken innehåller ämnen som har irriterande egenskaper. Efter förtäring av löken eller andra växtdelar kan man få övergående magbesvär som till exempel illamående och kräkningar.

Även blomvattnet kan orsaka  övergående magbesvär då blommornas stjälkar kan släppa ifrån sig rikligt med växtsaft.

Andra Narcissus-arter som t.ex. pingstlilja och tazett ger samma symtom.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare