Påskliljor

Narcissus-arter: Pingstlilja, Påsklilja.

Under våren får vi många frågor om barn som smakat på påskliljor. Speciellt löken av pingst- och påskliljor innehåller ämnen som har irriterande egenskaper. Efter förtäring kan man få övergående magbesvär som till exempel illamående och kräkningar.

Även narcissus-arternas blomvatten kan orsaka övergående magbesvär då blommornas stjälkar kan släppa ifrån sig rikligt med växtsaft.

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna och förebyggande frågor besvaras på kontorstid måndag-fredag kl 9-17

Från och med 1 juli 2018 har Giftinformationscentralen inte längre möjlighet att svara på frågor om förgiftade djur