Träffyta för direktlänk till innehåll

Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare

Handfat med kran i ett badrum.

© Fancy/Johnér

Fler ringer till Giftinformationscentralen (GIC) för råd vid olyckor med frätande propplösare i hemmet. Ofta gäller det barn, en utveckling som oroar Lovisa Östberg, apotekare, på GIC.

– Det här är en trend som är viktig att bryta. Propplösare är en mycket farlig kemisk produkt, säger Lovisa Östberg.

Propplösare används för att rensa avlopp från fett, hår, tvål och matrester. De är ofta starkt frätande och kan ge allvarliga och bestående skador i mun, matstrupe, ögon och på huden.

Varje år vårdas barn och vuxna på sjukhus till följd av frätskador orsakade av propplösare. I vissa fall blir skadorna bestående.

    

Farosymbolen för frätande produkt.

 

Antalet samtal ökar – många hänvisas att uppsöka sjukhus

Antalet samtal till Giftinformationscentralen har visat en stadigt ökande trend ända sedan 2004. Då inkom det 178 frågor om tillbud med propplösare och i 89 av dessa bedömdes risken så pass allvarig att den drabbade behövde sjukhusvård. År 2015 var motsvarande siffror 338 respektive 195.

– Jämfört med samtal om tillbud med andra kemiska produkter är det en hög andel av de som ringer in om propplösare som vi uppmanar att uppsöka sjukvård. En stor andel drabbade är barn och då handlar det främst om barn som smakat på produkten. Det här kan bero på att man är oförsiktig vid användning, inte känner till riskerna eller inte tänker på att förvara produkterna  oåtkomligt för barn, säger Lovisa Östberg.

Det är viktigt att allmänheten känner till att propplösare kan orsaka allvarliga frätskador. Giftinformationscentralen för, tillsammans med Kemikalieinspektionen, dialog med representanter för de som tillverkar och säljer dessa produkter i syfte att minska antalet olyckor.

 

Om Giftinformationscentralen
Den svenska Giftinformationscentralen (GIC) startade år 1960 vid Karolinska sjukhuset som en av de första i Europa och är den enda i landet. Sedan 2009 är GIC en del av Läkemedelsverket, lokaliserad på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.


GIC:s huvuduppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänhet och sjukvården.


GIC nås på telefon  010 456 67 00. Vid akuta fall via 112.

 

 diagram antalet frågor till GIC

Diagram över frågor till GIC angående alkaliska propplösare. För bakgrundsdata se länk under Relaterad information i högermarginalen. 

Viktig information

Viktig information

När det är akut

112

Begär giftinformation
Dygnet runt

I mindre akuta fall

010-456 6700

För allmänheten
Dygnet runt

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt

Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag kl 9-17 på telefonnummer 010-456 6700 

Sjukvårdens telefonnummer:
Se Giftinfo - För läkare